آن ها نمرده اند و آخرين ستاره آسمان و آخرين شقایق این باغ نیستند و هر روز زاده می شوند- منصوره بهکیش

برگرفته از فیس بوک  منصوره بهکیش 

نشان محمود زکی پور در خاوران


محمود زکی پور
محمود زکی پور از اعضای قدیمی سازمان چریک های فدائی خلق ایران و زندانی دو رژیم سلطنتی و اسلامی بود که در سال ۵۹ پس از انشعاب در این سازمان با اکثریت رفت. او را در سال ۶۲ دستگیر و در سپیده دم ۲۲ شهریور سال ۱۳۶۶، درست ۳۴ سال پیش، در زندان اوین اعدام کردند و در خاوران است.
نوید افکاری نیز در اعتراضات سال ۹۷ در شیراز دستگیر شد و درست یک سال پیش او را در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ در زندان عادل آباد شیراز اعدام کردند. برادران نوید؛ وحید و حبیب افکاری هم چنان در زندان و زیر فشار شدید هستند و دیروز ۲۱ شهریور برادر دیگرشان سعید را نیز با ضرب و شتم بازداشت کردند و خواهرشان الهام و تمام خانواده نوید افکاری در طی اين مدت با اذیت و آزارهای مداوم حکومت روبرو بوده اند. 
نوید، وحید و حبیب افکاری
گرامی داشت نوید افکاری در نوروز ۱۴۰۰


دیشب در خلوت خودم به خانه های اين عزیزان رفتم و به یاد آن جان های عاشق و دیگر عزیزان مان مرا ببوس و ستاره مرد، سپیده دم را خواندم. صدایم را نیز ضبط کردم شاید به گوش مادر زکی پور عزیز که در بستری بیماری است و هم چنین به گوش مادر افکاری عزیز و دل پاره پاره اش که عزیزان اش را این گونه کشتند و شکنجه می دهند برسد، ولی نتوانستم اینجا پیوست کنم. 

این حکومت ظالم، حتی ما را از مرا ببوس برای آخرین بار هم محروم کرد.
 
یاد این عزیزان و هزاران جوان مبارز و عاشق که تا پای جان برای آزادی و ساختن دنیایی انسانی، عادلانه و بدون تبعیض مبارزه کردند و ایستادند، گرامی و راه شان پر رهرو است. 

آن ها نمرده اند و آخرين ستاره آسمان و آخرين شقایق این باغ نیستند و هر روز زاده می شوند.

سربلند و پیروز باشیم
منصوره بهکیش
۲۲ شهریور ۱۴۰۰
Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید