شبکه ی همبستگی برای حقوق بشر در ایران: گلوله در پاسخ به درخواست آب شهروندان!

 


وجدان های بیدار سراسر جهان!

روی سخن ما با شما است. با شما که در کشورهایی با سیستم های حکومتی متفاوتی زندگی می کنید. آیا حکومتگران شما هم در مقابل درخواست آب آشامیدنی، در گرمای طاقت فرسای بیش از ۴۰ درجه تابستان، مردم را به گلوله می بندند؟!

تعجب نکنید. در کشور ایران و در زیر سلطه حکومت برآمده از دوران بربریت بشری که خود را نماینده الله در روی زمین می نامد، اعتراض به نداشتن آب آشامیدنی و اصولا بیان هر نارضایتی از سوی مردم را با گلوله پاسخ می دهد!

آیا در تاریخ کشوری، چنین نمونه لشکرکشی و سرکوب وحشیانه مردم را به یاد دارید؟ آیا تا کنون شنیده اید که یک دیکتاتور خودکامه، در گرمای سوزان تابستان، تجمع مدنی و آرام مردم را در اعتراض به بی آبی به گلوله بسته باشد؟!

تعجب نکنید. آری حکومت “الهی” جمهوری اسلامی مردم استان خوزستان ایران را که بر روی دریائی از نفت زندگی می کنند، این روزها به خاطر اعتراض به نداشتن آب آشامیدنی به رگبار گلوله می بندد. آنان را در خیابان ها سرکوب می کند، به زندان می افکند، شکنجه می کند و فردا است که برخی از جوانان خوزستانی را با اتهامات واهی اغتشاگر و تجزیه طلب و جاسوس کشورهای خارجی محاکمه و اعدام نماید!

مدافعان حقوق بشر جهان!

رژیمی که بر مردم ایران حکومت می کند، سیستم مخوفی است که قابل مقایسه با هیچ یک از دیکتاتوری های شناخته شده در فرهنگ سیاسی نیست. حکومتی مبتنی بر جهل و خرافات است و در عین حال آخرین فناوری های قرن ۲۱ را برای گسترش ایدئولوژی ضدانسانی و شبکه تروریستی و آدم ربانی در خاورمیانه و جهان در اختیار دارد. سرکوب خواسته های ابتدائی مردم، توسل به ترور، آدم ربائی، گروگان گیری و باج خواهی از شیوه های شناخته جمهوری اسلامی است.

کما اینکه دنیا آخرین نمونه تلاش رژیم را برای آدم ربائی، مسیح علی نژاد، روز نامه نگار معترض را مشاهده کرد. حکومت اسلامی با این اقدامات ماهیت تروریستی خود را یک بار دیگر بر جهانیان آشکار ساخت. قطع دست و پا، کور کردن چشمان انسان ها به عنوان مجازات، ترویج و قانونی کردن تبعیض، خشونت ورزی، زن ستیزی، دشمنی با دگراندیشان و به طور کلی ستیزه جوئی با تمام مظاهر تمدن بشری و ارزش های انسانی از مشخصه های حکومت اسلامی در ایران است.

این حکومت مستبد با ترویج و تقدیس فرهنگ مرگ، جنگ و خشنونت در جامعه، ارزش های مدنی و اخلاقی را نابود می کند. در سایه بی کفایتی و نادانی گردانندگان مملکت، منابع آبی، خاکی و زیستگاهی چند هزار ساله ما از بین رفته اند. شهروندان ایرانی هر روز فقیرتر و بیکارتر می شوند. بیماران آلوده به کرونا، تن فروشی ها، تعداد معتادان و فرار مغزها به میلیون ها می رسد. این ها نمونه های کوچکی از ضد مردمی بودن سردمداران جمهوری اسلامی است! دنیا باید بداند که حکومت اسلامی حتی درخواست آب و نان و هوای سالم را با گلوله پاسخ می دهد.

مدافعان حقوق بشر، آزادیخواهان و افکار عمومی جهان می بایستی برای طرد این حکومت تروریست و آدم ربا و آدمکش که لکه ننگ بشریت قرن ۲۱ است، به حمایت از مبارزات مردم ایران برخیزند.

ما امضاء کنندگان این بیانیه از همه وجدان های بیدار، مدافعان حقوق بشر و رسانه های همگانی در سرتاسر دنیا درخواست می کنیم از دولت های خود بخواهند تا حکومت جمهوری اسلامی را به دلیل جنایاتی که اکنون در خوزستان مرتکب می شود، محکوم نمایند.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
۲۲ جولای ۲۰۲۱ برابر با ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰


امضاء کنندگان:


۱ – انجمن زنان ایرانی – مونترال
۲ – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس
۳ – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند
۴ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ
۵ – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو
۶ – بنیاد اسماعیل خویی
۷ – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ
۸ – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو
۹ – شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا
۱۰- فدراسیون اروپرس
۱۱- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
۱۲- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
۱۳- کمیته همبستگی برای حقوق بشر درایران – نروژ
۱۴ – کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس
۱۵- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو
۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا
۱۷- مادران پارک لاله – دورتموند
۱۸- مادران صلح مونترال
۱۹- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»
۲۰- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری
۲۱- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال
۲۲- انجمن تتاتر ایران و آلمان

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید