دادخواهی، عدالت و موضع ما درباره انتخابات ناعادلانه در جمهوری اسلامی ایران!


دیکتاتوری اسلامی ایران با رهبری روح الله خمینی و علی خامنه ای و هم دستی دیگر مسئولان حکومتی، در عمر بیش از ۴۲ ساله خود، از همان آغاز با انتخاباتی غیر دموکراتیک «آری یا نه به جمهوری اسلامی ایران یا به حکومت شاه» پا به عرصه زندگی مردم ایران گذاشت. اکثریت مردمی هم که برای پایان دادن به دیکتاتوری سلطنت پهلوی به خیابان آمده بودند، بدون توجه به چنین انتخاب غیر دموکراتیکی و تنها برای گفتن نه به سلطنت پهلوی، به حکومت اسلامی- ارتجاعی فعلی آری گفتند و وارد مرحله ی خطرناکی از زندگی فلاکت بار خود شدیم. از آن زمان تا به امروز نیز تمامی جناح های در قدرت با مشارکت در وحشیانه ترین انواع سرکوب ها، بازداشت ها و جنایت ها برای حذف مخالفان و معترضان و مشارکت در بی‌عدالتی‌، نابرابری، تبعیض، فساد گسترده و دروغ گویی وصف ناپذیر و حمایت از برپایی انتخابات های غیر دموکراتیک مشابه، به حفظ این حکومت ستمگر و فاسد و سرمایه سالار فاسد ارتجاعی، کمک کرده‌ و امکان برخورداری از حداقل های زندگی عادلانه و سالم و حتی نفس کشیدن را از مردم سلب کرده‌اند. روزی نیز تمامی این مسئولان باید در دادگاه های عادلانه و علنی و مردمی پاسخ دهند که به چه حقی مردم را سرکوب، بازداشت و شکنجه کردند و از برخورداری یک زندگی آزادانه و عادلانه و بدون تبعیض محروم کردند، به چه حقی جان های بسیاری را به طرق مختلف در درون زندان ها و بیرون از زندان ها، در درون کشور و خارج از کشور گرفتند و به چه حقی شرایط کشور را به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست، بهداشت، آموزش و غیره به قهقرا بردند و زندگی مردم را سیاه کردند.

ما مادران پارک لاله ایران بارها گفته‌ایم که انتخابات در حکومت اسلامی ایران بی معنا، ناعادلانه و غیر دموکراتیک است و به عنوان تشکلی که به دنبال دادخواهی، حقیقت و عدالت هستیم، حق خود می‌دانیم که در این شرایط سرنوشت ساز خیلی روشن موضع مان را بیان کنیم تا بتوانیم همراه با مردم معترض و دادخواهان جلوی این چرخه سرکوب، خشونت، کشتار، تبعیض و بی‌عدالتی بایستیم و در مسیر کشف حقیقت و دادخواهی و برقراری عدالت حرکت کنیم.

مردم شریف و آزاده ایران!

ما مادران پارک لاله ایران همراه با شما به شدت خواهان تحریم این انتخابات غیر دموکراتیک و دیگر انتخابات ناعادلانه در جمهوری اسلامی ایران هستیم. امید که همگی ما قاطعانه بر موضع خود مبنی بر تحریم انتخابات بایستیم و فریب سیاست‌های رنگارنگ افراد مختلف در این حکومت سرکوب گر یا اپوزسیون حامی آن‌ها را نخوریم. تا زمانی که مردم ایران حق انتخاب کردن و انتخاب شدن نداشته باشند، تا زمانی که این ساختار ناعادلانه تغییر نکند و جامعه با شرایطی دموکراتیک اداره نشود، تا زمانی که مسئولان شریک در جنایت ها و مسئولان شریک در پنهان سازی های جنایت های ۴۲ ساله گذشته پاسخ‌گوی خانواده‌ها و جامعه نباشند، بی تردید هیچ فرد و گروهی از جناح های مختلف در این حاکمیت از اصول گرایان و اصلاح طلبان و جناح های معتدل مورد تأیید ما نیستند و هر چه در توان داریم انجام خواهیم داد تا سیاست‌های ناعادلانه تمامی افراد و نهادهای در قدرت یا اپوزسیون رانده شده از قدرت که برای حفظ این نظام سرکوب گر می کوشند را افشا کنیم تا بتوانیم با کمک همدیگر به سوی آزادی و برقراری عدالت گام برداریم.

ما مادران پارک لاله ایران معتقدیم که جمهوری اسلامی ایران از آغاز با فریب، سرکوب، جنایت و بی‌عدالتی قدرت سیاسی را از آن خود کرد و بسیاری از معترضان و مخالفان سیاسی را به وحشیانه ترین شکل ممکن از گردونه مبارزه حذف کرد تا قدرتی بلامنازع شود. این چرخه خشونت و بی عدالتی نیز تا به امروز ادامه داشته است. وضعیت حکومت آن‌قدر بحرانی است که دیگر تحمل خودی ها را نمی‌کنند و دایره شان تنگ تر و تنگ تر می‌شود و در نتیجه بخشی به اصطلاح تبدیل به اپوزسیون می شوند، ولی اغلب رانده شدگان از حکومت به نوعی سعی در حفظ این نظام به غایت دیکتاتوری کرده اند.

وضعیت اسف بار موجود نیز بر هیچ کسی پوشیده نیست که این حکومت دیکتاتوری و ارتجاعی سرمایه سالار و فاسد، جامعه را با چه بحران های عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو کرده‌ است که مردم از گذران عادی زندگی خود نیز محروم شده‌اند. فقر، بیکاری، بیماری، اختلاف شدید طبقاتی، فساد، سرکوب، سانسور و اختناق در جامعه به حد نهایت رسیده است و معترضان را هر روز به طرق مختلف بازداشت و راهی زندان ها و شکنجه گاه ها و کشتارگاه ها می‌ کنند و سرکوب، تهدید، محرومیت و تبعیض در بیرون زندان ها نیز بیداد می‌کند.
هیچ کدام از مسئولان حکومتی نیز تا به حال نه تنها پاسخ گوی سرکوب ها، تبعیض ها و بی‌عدالتی‌ها نبوده اند، بلکه با وقاحت و بی‌شرمی تمام برای کسب مقام های بالاتر با مردم سر جنگ دارند. ابراهیم رئیسی یکی از آن هاست که از جوانی شریک در جنایت های حکومت بوده است و در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و دیگر جنایت های تا کنونی نیز سهیم بوده است و باید پاسخ‌گو باشد، ولی به جای پاسخ‌گویی به مقام ها و مسئولیت های مختلف حکومتی انتخاب شده است تا سرکوب ها و جنایت ها ادامه یابد. دیگر مسئولان حکومتی نیز وضعیتی مشابه او را به شکلی آشکار یا پنهان دارند و پاسخی به مردم نداده‌اند. بر ماست که در این شرایط سرنوشت ساز با تحریم گسترده این انتخابات ناعادلانه، مشروعیت این ساختار سرکوب گر و جنایت کار را از آن بگیریم و طرحی نو در اندازیم.

ما مادران پارک لاله ایران به عنوان صدایی از جنبش دادخواهی مردم ایران، این چرخه ی آزادی کشی، سرکوب، بازداشت، شکنجه، اعدام و این ساختار غیر دموکراتیک و ناعادلانه را به شدت محکوم می‌کنیم و از شما می‌خواهیم که برای دستیابی به مطالبات زیر و پایان دادن به بی‌عدالتی‌های حکومت اسلامی ایران با ما همراه شوید:
۱) لغو مجازات شلاق و اعدام از جمله؛ اعدام، ترور، کشتار خیابانی، شلاق، شکنجه، سنگسار و قصاص، ۲) آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ۳) محاکمه و مجازات آمران و عاملان تمامی جنایت‌های صورت گرفته توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز در دادگاه هایی علنی و عادلانه و مردمی. ما هم چنین اعتقاد عمیق داریم که این خواسته ها با اتحاد و همبستگی و مبارزات پیگیر ما دادخواهان به دست خواهد آمد و تردیدی نیست که برای رسیدن به این خواسته ها باید برای؛ ۴) آزادی بیان و اندیشه، ۵) حق داشتن تجمع و اعتصاب و تشکل و احزاب مستقل، ۶) رفع هرگونه تبعیض و ۷) جدایی دین از حکومت نیز تلاش کنیم، زیرا علت اصلی این بی عدالتی ها را در ساختار و قوانین آزادی ستیز و تبعیض آمیز حکومت جنایت کار اسلامی ایران می دانیم.

مادران پارک لاله ایران
۱۹ خرداد ۱۴۰۰


Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید