گزارشی از امروز خاوران در ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

امروز که به خاوران رفتم با شرایطی بسیار تلخ و دردناک روبرو شدم. در قطعه بالایی خاوران، بر گورهای جمعی عزیزان ما و در کنار قطعه بهایی ها تعدادی گور کنده و به نظر می‌رسید که دو بهایی را در آن جا دفن کرده اند. شوربختانه به تازگی بهائیان که فوت می کنند، سازمان بهشت زهرا که زیر نظر شهرداری است، اجازه دفن به بهاییان در محلی که هنوز جای زیادی برای دفن بهاییان دارند، نمی‌دهد و آن ها را وادار کرده‌اند که مرده های شان را در خاوران در قطعه گروهی اعدام شدگان دفن کنند. برای ما خانواده ها بسیار غم انگیز و دردناک است. حتی جای پدر، مادر، همسر، برادر و خواهرمان را نمی دانیم. تلاش‌های بسیاری نیز کرده ایم تا بدانیم که آن‌ها را کجا دفن کرده‌اند، ولی هیچ جوابی تا به حال به ما نداده‌اند و خاوران مثل همیشه خاری در چشمان شان است. 

یکی از خانواده‌های خاوران
جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰


Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید