پرواز ۷۵۲

چگونه تاب بیاوریم این داغ را

صبح گاهی که در آسمان آتش افروختند

بی محابا

سفر کوتاه بود

به کوتاهی یک آه

آغاز سفری که نقطه پایان بود

پایان یک زندگی

پایانی غم انگیز

و داغی ماندگار

بر صفحه تاریخ

شفق/ یکی از مادران پارک لاله ایران

۱۸ دی ۱۳۹۹
Tags: ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید