راز گل سرخ

آبان خونین گذشت
خسته با پرونده ای سنگین 
اما ناتمام

آذر از راه رسید
با کاردآجین شدن فروهرها
و قتل های بدون آواز
شاعران و نویسندگان
آنها که درد را می نوشتند

باز پرواز می کنم به دور دست ها
با قلبی پرطپش و خسته از بیدادها

یاد مسافرانی در راه
به جا مانده در گورهای بی نام خاوران
و ساک های بدون مسافر 
چون شقایق های پر پر شده در پرواز
و مادرانی پر خشم و دادخواه

آن سوتر
راز سه قطره خون 
بر سنگ گورهای کهنه
به جا مانده از ۱۶ آذری دور
شفق/ یکی از مادران پارک لاله ایران
۳ آذر ۹۹
Tags: , ,

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید