اعدام و آدمکشی، سرشت جمهوری اسلامی است

 

جمهوری اسلامی از نظر تعداد اعدام پس از چین بیشترین آمار اعدام را درجهان دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تا کنون ۱۳۲ کشور در جهان، مجازات اعدام را از قوانین جزائی خود حذف کرده اند. تعدادی از کشورها اگر چه هنوز مجازات اعدام را از قوانین خود حذف نکرده اند، اما در سالهای اخیر عملا مجازات اعدام را اعمال نکرده اند. در تعداد کمی از کشورها مجازات اعدام به بهانه بازدارندگی جرم و جنایت، اما درحقیقت با هدف ایجاد ترس و وحشت در مردم به شدت ادامه دارد.

در این میان جمهوری اسلامی گوی سبقت را از اکثر حکومت های خودکامه ای که مروّج اعدام و خشونت اند ربوده است و در صدر لیست کشورهائی قرارگرفته است که از اعدام و سایر مجازات های وحشیانه موجود در قوانین خود دفاع میکند و در مورد اعدام کودکان نیز در جهان مقام اول را دارد. جمهوری اسلامی حتی ابراز مخالفت شهروندان را با قوانین ضد انسانی و قرون وسطائی جُرم محسوب میکند و با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ میدهد!

آری اگر پرونده سیاه جمهوری اسلامی را از روز نخست قدرت گیری در ایران تا به امروز ورق بزنیم نام هزاران انسان را مشاهده خواهیم کرد که با اتهامات موهوم اعدام شدند، سنگسار گردیدند، دست و پایشان قطع شده است، چشمهایشان کورگردیده است و یا به جُرم بدحجابی و رقص و آواز شلاق خوردند و به اتهام دگراندیشی در زیر شکنجه جان باختند. 

هموطنان شریف و آزاده 

جنایاتی که جمهوری اسلامی طی ۴۲ سال  گذشته برمردم ایران روا داشته است اعم از اعدامهای دستجمعی و خلق گورهای دستجمعی در خاوران های تهران و شهرستانها و صدور احکام اعدامهای انفرادی در دادگاههای غیرصالح و بدون حق دفاع و حضور وکیل مدافع، همه و همه می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد و آمران و عاملان این جنایات را می توان به دادگاه کیفری بین المللی فرا خواند.

در سالروز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، ما نهادهای مدافع حقوق بشر و امضا کنندگان این بیانیه یکبار دیگر با قاطعیت اعلام میداریم که اعدامها و جنایات ۴۲ ساله حکومت جمهوری اسلامی را نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم و تا محاکمه و مجازات قاتلان هزاران زن و مرد و کودک ایرانی جنبش دادخواهی را ادامه خواهیم داد. 

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران از تمامی آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر درخواست میکند که صدای دادخواهی هزاران خانواده ایرانی باشیم که عزیزانشان توسط جنایتکاران حاکم بر ایران اعدام شده اند. با بسیج افکار عمومی جهانیان علیه جمهوری اسلامی، اجازه ندهیم این حکومت قرون وسطائی بیش از این به کشتار و اعدام جوانان ایرانی ادامه دهد. با طنین افکن ساختن شعار نه به اعدام و نه به زندان و شکنجه و نه به جمهوری اسلامی، جنبش دادخواهی و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی - عقیدتی را در سرتاسر دنیا گسترش دهیم.

شبکه همبستگی برای حقوق بشردرایران

امضاء:

۱  - انجمن زنان ایرانی - مونترال

۲  - انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳  - انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۴  - انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس

۵  - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران - هامبورگ

۶  - انجمن فرهنگی ایران و سوئیس

۷  - انجمن ایرانیان تگزاس 

۸  - بنیاد اسماعیل خویی

۹  - مادران پارک لاله - ایران

۱۰- مادران پارک لاله - دورتموند

۱۱- حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ

۱۲- حامیان مادران پارک لاله - فرزنو

۱۳- شبکه همبستگی ملی فرزنو - کالیفرنیا

۱۴- شبکه نه به جمهوری اسلامی - اسلو

۱۵- شبکه نه به جمهوری اسلامی - استکهلم

۱۶- شبکه نه به جمهوری اسلامی - پاریس

۱۷- شبکه نه به جمهوری اسلامی - لندن

۱۸- شبکه نه به جمهوری اسلامی - تورونتو

۱۹- شبکه نه به جمهوری اسلامی - مونترال

۲۰- شبکه نه به جمهوری اسلامی - لوس آنجلس

۲۱- شبکه نه به جمهوری اسلامی - جنوب کالیفرنیا

۲۲- شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۲۳- شورای هماهنگی کارزار جهانی دادخواهی و مبارزه برای آزادی

زندانیان سیاسی - عقیدتی ایران

۲۴- فدراسیون اروپرس

۲۵- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۲۶- کانون ایرانیان مترقی نیویورک - نیوجرسی

۲۷- کمیته دفاع از حقوق بشر (هجا )   

۲۸- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس

۲۹- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو

۳۰- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۳۱- کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران - نروژ

۳۲- مادران صلح مونترال

۳۳- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۳۴- همبستگی برای حقوق بشر در ایران - کلگری

۳۵- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید