هفت تپه را پس می گیریم! سی و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر

اخبار روزاعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه روز چهارشنبه وارد سی و هشتمين روز خود شد. اين اعتصاب می رود به يکی از طولانی ترين اعتصاب های کارگری در ايران تبديل شود. کارگران در سی و هشتمين روز اعتصاب خود بار ديگر در خيابان های شوش راهپيمايی و در برابر فرمانداری تجمع کردند. عليرغم گرمای شديد هوا و آلودگی عمومی ناشی از ويروس کرونا که کارگران را تهديد می کند، ان ها همچنان بر ادامه ی اعتصاب تا رسيدن به خواسته های خود تاکيد دارند
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه وارد سی و هشتمین روز خود شد. این اعتصاب می رود به یکی از طولانی ترین اعتصاب های کارگری در ایران تبدیل شود.
کارگران در سی و هشتمین روز اعتصاب خود بار دیگر در خیابان های شوش راهپیمایی و در برابر فرمانداری تجمع کردند. علیرغم گرمای شدید هوا و آلودگی عمومی ناشی از ویروس کرونا که کارگران را تهدید می کند، ان ها همچنان بر ادامه ی اعتصاب تا رسیدن به خواسته های خود تاکید دارند.
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه از روز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه آغاز شده است.
کارگران خواستار پرداخت دستمزد های معوقه و تمدید دفترچه درمانی و خدماتی خود هستند، از جمله دیگر خواست های کارگران اعتصابی بازگشت به کار چهار همکار اخراجی خود، آقایان اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفری و سالار بیژنی، و همچنین محاکمه ی عادلانه ی اسدبیگ و دیگر مسئولان شرکت و بازگرداندن پول های مصادره شده ی آنان به شرکت می باشد.
کانال های تلگرامی و شبکه های اجتماعی کارگران اعتصابی همچنان از روحیه ی بالای کارگران و عزم آن ها بر ادامه ی اعتصاب خبر می دهند. افشاگری های گسترده ای که در این شبکه ها صورت می گیرد، بر نقش عوامل حکومت به ویژه دولت و باند روحانی – جهانگیری در حمایت از اسدبیگی مالک دزد و فاسد کارخانه و شراکت آن ها در اختلاس های گسترده خبر می دهد.
در طول سی و هشت روز اعتصاب هنوز هیچ مقام حکومتی حاضر به گفتگو با کارگران و شنیدن مطالبات آن ها نشده است.
کارگران بیشتر دریافته اند که همه سران حکومت و جناح های آن به سهم خود در غارت اموال کارخانه و دزدیدن حقوق آن ها شریک هستند.
سندیکای کارگران هفت تپه که گزارش های روزانه ای از این اعتصاب طولانی منتشر می کند، پیشتر خواهان حمایت گسترده تر کارگری در ایران و در سطح بین المللی از اعتصاب کارگران شرکت هفت تپه شده بود.


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.