فریادم را بشنو!

صدایم را میشنوی
برای انتقام روزهای جوانی ام
به خیابان می آیم
صدایم را به آسمان می رسانم
همان آسمانی که در یک سحرگاه،

خونین کردی


شفق
دی ماه ۱۳۹۸

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید