پنج ماه از بازداشت اعضای نشریه گام گذشت


اخبار روز
دوشنبه  ۲۰ خرداد ۱٣۹٨ -  ۱۰ ژوئن ۲۰۱۹

ساناز الله یاری، امیرحسین محمدی فر، امیر امیرقلی، اعضای هیات تحریریه نشریه گام که در دی ماه سال گذشته دستگیر شده بودند، هم اکنون بعد از گذشت ۵ ماه و با سپری شدن بیش از ۴ ماه از پایان دوره بازجویی آنها، علیرغم تکمیل پرونده شان و گذشت ۴ هفته از اعلان شاه محمدی (بازپرس شعبه ۷ دادیاری اوین) مبنی بر ارسال پرونده هایشان به دادگاه انقلاب به همراه پرونده های عسل محمدی (عضو دیگر هیات تحریریه نشریه گام)، علی نجاتی (از اعضای سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه)، سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، همگی هنوز در بلاتکلیفی به سر میبرند. هم اکنون سپیده قلیان در زندان قرچک، ساناز الله یاری در بند نسوان اوین، امیر حسین محمدی فر و امیر امیرقلی دربند ۴ عمومی زندان اوین، اسماعیل بخشی در بند ۷ عمومی زندان اوین، به طور غیرقانونی در بازداشت به سر میبرند.

سیر رسیدگی به پرونده این افراد با طولانی شدن ناموجهی روبرو شده و نایبین قضایی به عمد تاکنون از رسیدگی به آن اجتناب کرده اند. شنیده ها از نزدیکان این افراد حاکی از آن است که بعد از ۴ هفته از ارسال پرونده ها، شعبه ای هنوز مشخص نشده و اجحاف و اعمال منش خلاف قانون در مورد افراد نامبرده ادامه دارد. این حق فرد بازداشت شده است که پس از پایان دوره بازجویی با قرار وثیقه تا زمان صدور حکم آزاد شود، این حق فرد بازداشت شده است که فرآیند دادرسی و بررسی پرونده در اسرع وقت شروع شود و در بازداشت بی دلیل نماند. اَعمال مقامات قضایی در خصوص افراد نامبرده مصداق بارز مجرم دانستن متهم قبل از طی مسیر دادگاه است که متاسفانه به روال معمولی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد تبدیل میشود.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید