اتحادیه آزاد کارگران ایران: به ادامه بازداشت کارگران اعتراض خواهیم کرد


اخبار روز
سه‌شنبه  ۱۷ ارديبهشت ۱٣۹٨ -  ۷ می ۲۰۱۹

نسرین جوادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که در روز جهانی کارگر دستگیر شده بدون هیچ خبری در اختیار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است. تاکنون بازپرس پرونده هیچگونه اطلاعی از وضعیت ایشان به خانواده نسرین نداده است و این شرایط باعث نگرانی خانواده و دوستان نسرین گشته است.

ناهید خداجو عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز که در همان روز جهانی کارگر دستگیر شده اند در بند ۲۰۹ اوین تحت بازجویی وزارت اطلاعات است. برای ناهید قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی و همچنین قرار بازداشت یک ماهه صادر شده است و این به معنی آن است که حتی درصورت تأمین وثیقه باز در بازداشت خواهد ماند.
فرهاد شیخی از دیگر اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز که در روز جهانی کارگر و در مقابل مجلس دستگیر شده است علیرغم اینکه دیروز تأمین کفالت شد از بازداشت آزاد نشد و بازپرس پرونده اعلام نموده است که قرار بازداشت یکماهه نیز برایشان صادر شده است و هنوز بازجویی از فرهاد در جریان است.
پروین محمدی نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که روز ششم اردیبهشت و به همراه تعداد دیگری از کارگران در پارک جهان نمای کرج دستگیر شده بود یازده روز است که به همراه هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر در بازداشت آگاهی کرج بسر میبرند و هیچگونه ملاقاتی با خانواده نداشته اند و بدون هیچ جرمی بازپرس پرونده از آزادی ایشان و یا توضیحی درباره پرونده این سه نفر سر باز میزند.
این کارگران بازداشتی به همراه تعداد زیاد دیگری از کارگران در روز جهانی کارگر بدون هیچ دلیلی و به اتهامات واهی به گروگان گرفته شده اند.
دفاع از حق معیشت و زندگی هم طبقه ای هایمان بدیهی ترین حق هر کارگری است. دستگیری و ضرب و شتم کارگران و ادامه این بازداشت ها جنایتی عیان در حق ما کارگران است.
نهادهای امنیتی و قضایی بدانند که کارگران درمقابل این همه بیحقوقی ساکت نخواهند ماند و چنانچه به فوریت کارگران بازداشتی آزاد نگردند در مقابل ادامه بازداشت این دوستان دست به اقدامات مقتضی خواهند زد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن فراخوان به تمامی کارگران و تشکل های کارگری برای اعتراض به ادامه بازداشت دستگیر شدگان به هر طریق ممکن، از طریق مکاتبه با نهادهای بین المللی تعرض به کارگران ایران توسط نهادهای حکومتی را به گوش نهادهای بین المللی کارگری و حقوق بشری خواهد رساند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۱۶/۲/۹٨
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید