من یک مادرم، یک زنم!


من یک مادرم، یک زنم،
از سلاله زحمتکشان
روزی فریادم از پارک لاله برخاست
برای دادخواهی از خون فرزندان مبارز 
نقش بسته بر سنگ فرش خیابان های سرد تهران
نیمکت های بازداشت شده لاله
هنوز مرا به یاد دارند
امروز از جنوب فریاد می کشم
به همراه زنان و مردانی با اراده ای آهنین
و دست هایی خالی از نان
در دشت های تفتیده خوزستان
فریادشان را به بند کشیده اید
روزنامه را به نام سپیده بازداشت کرده اید
چه بگویم از کارگران فولاد
شرمناک از سفره خالی
و اسیر خیابان ها
چه می کنید با این مردمان
به غیر از غارت نام و جان شان
دیگر بس است!
بترسید از روزی که فریادشان
بر سر کاخ های تان آوار شود

شفق
۱۴ آذر ۱۳۹۷


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید