دریغ و درد که بهمن امینی، انسانی شریف، مدافع پیگیر آزادی و حقوق بشر ما را ترک کرد


شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران در ناباوری و با اندوهی جانکاه درگذشت بهمن امینی همکار عزیز و از پایه گذاران این شبکه را به آگاهی مردم شریف ایران و تمامی آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران میرساند. درگذشت نابهنگام بهمن عزیز برای ما و تمام شیفتگان راه  آزادی و حقوق بشر که او را ا ز دور و نزدیک می شناختند و با ویژگی های ارزنده شخصیت محبوب او آشنا بودند، ضایعه ای است بس دردناک و فراموش ناشدنی.
بهمن امینی دیگر در کنار ما نیست و آن چنانکه خود خواسته است بزودی به توده ای خاکستر تبدیل خواهد شد تا در فردای آزادی ایران که دور نخواهد بود در خاک وطن و شاید در خاوران یعنی همان جائی که بهمن آنرا سمبل جنایت علیه بشریت میدانست و کتاب فروشی و انتشارات خود را درپاریس با نام "خاوران" به ثبت رسانده بود، درکنار هزاران لاله بخون خفته به خاک سپرده شود.
آری بهمن امینی علیرغم خواسته خود ما را ترک کرد، ولی کتاب ارزشمندی که از انتشارات خاوران برای ما بر جای گذاشت کتاب زندگی خود اوست، کتابی که هر صفحه آن حاوی درس هائی از منش و روش او در زندگی بود. کتاب زندگی بهمن عزیز ما مجموعه ای است از خصایل پاک و بی آلایش انسانی که عشق به آزادی و عدالت اجتماعی و مبارزه با ظلم و دیکتاتوری تمام وجودش را از دوران نوجوانی تا آخرین لحظات زندگی تسخیر کرده بود.    
ما یاران و همکاران بهمن امینی در شورا و "شبکه همبستگی برای حقوق بشر درایران" که از صداقت، شجاعت، پیگیری، سخت کوشی و خستگی ناپذیری، صراحت و شفافیت در گفتار و کردار، ایران دوستی و مردم دوستی بهمن امینی درس های فراوانی آموخته ایم برآنیم که تا تحقق آرمانهای حقوق بشری او حتی یک لحظه دست ازمبارزه علیه بیدادگران جمهوری اسلامی که میهن و مردم ما را به خاک سیاه نشانده اند برنداریم.
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران، رفتن غم انگیز بهمن عزیزمان را به هایده عزیز، همیشه همراه بهمن و تمامی یاران و عزیزان، با اندوه و از صمیم قلب تسلیت می گوید. هرگز از یادت نمی کاهم!

همانگونه که بهمن در شعری سروده است :
ما چنین چشم در چشم دشمن می دوزیم
و روزها و هفته ها و سال هامان را
سرشار از آینده روشن میسازیم .
ما میمانیم با هم
و سرود انسان آزاد را
می خوانیم با هم
آری، آری
ما میمانیم با هم

شورا و شبکه همبستگی برای حقوق بشر درایران   
۱۷ نوامبر ۲۰۱۸
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید