در سوگ درگذشت بهمن امینی، شریک ایم!


خبر درگذشت نا به هنگام بهمن امینی، مدیر انتشارات خاوران و فعال سیاسی و اجتماعی دو رژیم پهلوی و خمینی، قلب ما را هم به شدت به درد آورد.

او که سال‌های در تبعید را نیز با فعالیت پیگیرانه فرهنگی و اجتماعی سپری کرد و آثار بسیاری از نویسندگان ایرانی را به چاپ رسانید و هیچ گاه از ساختن دنیایی بهتر برای ایران و ایرانیان غافل نشد.

کتاب « مفاهیم دادخواهی به زبان ساده » مادران پارک لاله ایران نیز یکی از آثاری است که در انتشارات خاوران، در زمستان ۱۳۹۳ (۲۰۱۵به چاپ رسید.

با خانواده گرامی او، با افراد اهل قلم و کتاب و با تمامی دوستان و رفقایش در ایران و در تبعید، همدردیم و خود را شریک در سوگ از دست رفتن این عزیز می دانیم.


مادران پارک لاله ایران
۲۸ آبان ۱۳۹۷۱۸ نوامبر ۲۰۱۸


Atta
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید