نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج خطاب به کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز


برگرفته از سایت اخبار روز
چهارشنبه  ٣۰ آبان ۱٣۹۷ -  ۲۱ نوامبر ۲۰۱٨


شماری از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج با نوشتن نامه ای حمایت خود را از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز اعلام کردند.
متن کامل نامه به شرح زیر می‌باشد:

    شماری از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج با نوشتن نامه ای حمایت خود را از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز اعلام کردند.
متن کامل نامه به شرح زیر می‌باشد:

مقاومت و ایستادگی با شکوه کارگران شریف و زحمتکش نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، پژواک دیگری از فریاد خشم کارگران و ستم دیدگان خلقی است که از غارت و ستم حکومتی غرقه در فساد و دزدی به ستوه آمده‌اند.
مردمی که هر روز شاهد چپاول دارایی و دسترنج کار خود هستند و ثروت و سرمایه های آنان در ازای تحمیل فقر، گرسنگی و سیه روزی فاجعه بار به تنور آتش جنگ و تروریسم ریخته و یا هزینه سرکوب اعتراضات آنان می شود و امروز به درستی آدرس صحیح دشمن واقعی خویش را دریافته‌اند.
ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت، ضمن حمایت از کارگران شریف هفت تپه و فولاد اهواز، بر عزم و اراده آنان درود می فرستیم و دیگر اصناف و اقشار تحت ستم را به اتحاد و همبستگی با آنان فرامیخوانیم. چرا که معتقدیم یگانه راه حل مشروع و عادلانه علیه ظلم و چپاول، تنها از مسیر خیزش و قیام می گذرد. مسیری که با اتحاد سراسری و متشکل از تمامی اصناف و اقشار ستمدیده، به برچیدن بساط غارتگران و ستمگران راه خواهد برد.

محمد امیرخیزی
سعید ماسوری
محمدعلی منصوری
پیام شکیبا
آرش صادقی
سعید شیرزاد
حسن صادقی
ابوالقاسم فولادوند
ابراهیم فیروزی
مجید اسدی

چهارشنبه ۳۰آبان ۹۷
زندان گوهردشت

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید