حمایت از کارگران هپکو وظیفه طبقاتی کارگران است


• سندیکای هفت تپه: نباید اجاز داده که حامیان سرمایه و صاحبان زر و زور بیشتر از این به حرمت و کرامت ما کارگران تعرض کنند. نباید اجازه داد زندگی ما کارگران و خانواده هایمان زیر سایه شوم احکام سیاه پایمال شود ...
برگرفته از سایت اخبار روز
چهارشنبه  ۹ آبان ۱٣۹۷ -  ٣۱ اکتبر ۲۰۱٨


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار اطلاعیه ای تحت عنوان «اعتراض و اعتصاب حق ماست!»، به صدور حکم زندان و شلاق علیه کارگران شرکت هپکوی اراک اعتراض کرده است.
در این اطلاعیه آمده:

در پی شکایت کارفرمایان از کارگران شرکت هپکو و به موجب رای صادرشده در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری توسط قاضی، ۱۵ نفر از کارگران شرکت تولید ماشین آلات راه‌سازی هپکو، به تحمل شش ماه تا یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند. این احکام به اتهام «اخلال در نظم عمومی، از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیرقانونی» اعلام شده است.
کارگران این شرکت برای دریافت دستمزد های معوقه در شهرک اراک دست به اعتراض و راهپیمایی زده اند، این حرکت اعتراضی کارگران از نظر دادگاه "اخلال در نظم عمومی" معنی شده است.
کارگرانی که خواستار دریافت مزدهای خود هستند اخلال گر به حساب آمده و توسط مراجع قضایی و پلیس مورد تهدید، بازداشت و احکام شلاق قرار می گیرند!!
در این دنیا، همه چیز وارونه است؛ به جای محاکمه صاحبان سرمایه، که دسترنج کارگران را غارت می کنند و باید در دادگاه به محاکمه کشیده شوند، کارگران را مورد محاکمه قرار می دهند و کارگران باید متحمل ضربات شلاق شوند. عجب عدالتی، عجب دنیای وارونه ای !عجب!!

هم زنجیران، کارگران آگاه و مبارز
نباید اجاز داده که حامیان سرمایه و صاحبان زر و زور بیشتر از این به حرمت و کرامت ما کارگران تعرض کنند. نباید اجازه داد زندگی ما کارگران و خانواده هایمان زیر سایه شوم احکام سیاه پایمال شود. برای رهایی از این دنیای وارونه، باید متحد و متشکل شد.
ما سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه احکام صادره برای کارگران هپکو را شدیدا محکوم می کنیم ودر عین حال خواستار محاکمه صاحبان سرمایه هستیم که دسترنج ما کارگران را به غارت برده اند.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران
۹ ابان ۱۳۹۷

سندیکای کارگران هفت تپه

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید