اتحادیه ی آزاد کارگران ایران: اعتراضات در هفته تپه در حال سر برآوردن است

  برگرفته از سایت اخبار روز 
دوشنبه  ٣۰ مهر ۱٣۹۷ -  ۲۲ اکتبر ۲۰۱٨

با گذشت نزدیک به دو ماه از پایان آخرین اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و عدم تحقق عملی خواستهای آنان، اعتراضات در این مجتمع بزرگ کشت و صنعت در حال سر بر آوردن است

با گذشت نزدیک به دو ماه از پایان اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، تاکنون هیچیک از خواستهای آنان و تعهداتی که کارفرما داده بود عملی نشده است.

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در حال حاضر کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت حقوق ماههای مرداد، شهریور و مهر را دریافت نکرده اند و بدلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران به صندوق تامین اجتماعی، تمدید دفترچه های درمانی آنان نیز با مشکلات عدیده ای مواجه شده است.

بنا بر این گزارش، پس از پایان اعتصاب در شهریور ماه و بدنبال پیشنهاد کارفرما برای انتخاب نماینده از بخشهای مختلف شرکت و تشکیل مجمع نمایندگان که کارفرما هدف از تشکیل آن را در تبلیغات خود در کانال رسمی شرکت، رسیدگی به خواستهای کارگران در فضائی آرام و بدور از تنش اعلام کرده بود، هم اکنون چیزی که محقق شده است آرامش برای خود کارفرما و عدم تحقق عملی خواستهای کارگران از صفر تا صد است.

بطوریکه با گذشت دو ماه از توافقات و تشکیل مجمع نمایندگان، نه پرداخت حقوقهای ماهیانه کارگران به روز شده است، نه کارگران روزمزد و اقبالی (با بهانه هایی همچون تکمیل پرونده پزشکی و گرفتن سوء سابقه) تبدیل وضعیت شده اند، نه موضوع واگذاری برخی اراضی و جداسازی قسمتهایی همچون خوراک دام و تحقق یکپارچگی شرکت محقق شده است و نه تنظیم قرارداد کارگران بر اساس قانون کار (با بهانه هایی از قبیل زمانبر بودن و...) به سرانجام رسیده است. زمینهای۷۰۰.٨۰۰.۹۰۰ نیز همچنان تحت تصرف صیفوری هستند و حصار کشی دور کارخانه خوراک دام و الکل سازی لنجاک در حال پیشبرد است.

بنا بر اظهارات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، تمام در آمد های حاصل از فروش خوراک دام و فروش ضایعات همچنان به حساب شرکت مهر و ماه که زیر نظر رستمی و غفاری است واریز میشود و در رابطه با تحقق یکپارچگی شرکت با عنوان کردن حقوقی و زمانبر بودن این مسئله، در تلاشند تا این خواست اساسی را مشمول مرور زمان و نهایتا دست کشیدن کارگران از خواست تحقق یکپارچگی شرکت کنند.

تداوم این وضعیت در حالیست که علاوه بر آن، تخریب و ساخت و سازهای بدون مجوز در سظح اراضی و برخی قسمتهای شرکت نیز همچنان دامه دارد. در مورد سر و سامان دادن به قراردادها و تنظیم آن بر اساس قوانین کار،(علیرغم گذشت نزدیک به دو ماه از این توافق) همچنان گفته میشود قراردادها و عناوین شغلی در حال تنظیم است و کارفرما به انحا مختلف تلاش دارد تا با خرید زمان، از اجرای آن سرباز زند.

بنا بر این اظهارات، صدور حواله ها با قیمت زیر قیمت بازار برای افراد خاص که سود هنگفتی برای آنان دارد در حال انجام است و فروش ضایعات و ...، بدون طی کردن مراحل اداری صوت میگیرد. اختصاص این رانتها به افراد خاص در شرایطی است که حتی بیمه کارگران از تیر ماه به این طرف به حساب صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.

بنا بر اظهار برخی دیگر از کارگران شرکت نیشکر هفت که به اتحادیه آزاد کارگران ایران ارسال شده است، طی دو ماه گذشته کارفرما با پیشنهاد انتخاب نماینده از قسمتهای مختلف شرکت و تشکیل مجمع نمایندگان، برگزاری جلسه با آنان به عنوان رابط بین خودش و کارگران، تن دادن به تصویب نامه هایی بر روی کاغذ و علاوه بر آنها درگیر کردن کارگران با جابجایی های مدیریتی و...، و معرکه گیریهای تعمدی و ساختگی حول این مسائل، موفق شده است با خرید زمان آرامش را برای غارتگریهای خود محقق و کارگران را از مبارزه برای دست یابی به مطالبات اساسی شان از قبیل به روز کردن پرداخت حقوقها، توقف تکه پاره کردن شرکت، پرداخت همه مطالبات معوقه از سال ۹۴ تا ۹۶، قراردادی شدن کلیه پرسنل بر اساس قوانین، پرداخت ٨ ماه پول بن معوقه و پاداش سه سال بهره برداری، افزایش بدی آب هوا و حق همسر و حق ایاب و ذهاب و حق مسکن، پرداخت کلیه معوقات سه سال اعم از لوازم التحریر و لباس کار، پرداخت حق بیمه سابقه کارکنان و سنوات و برگزاری آزادانه مجمع عمومی سندیکا و رسمیت فعالیتهای آن، که همگی در اعتصاب شهریور ماه جزو خواستهای کارگران بود،باز دارد.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در تماسهایی با اتحادیه آزاد کارگران ایران ایران، اعلام کرده اند در صورت ادامه وضعیت موجود و عدم تحقق فوری و عملی خواستهایشان، بار دیگر اعتصابات و اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.

اتحادیه ازاد کارگران ایران – ٣۰ مهر ماه ۱٣۹۷
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید