سرزمین غمگین


ایرانم 
سرزمین غمگینم 
قسم به ستیغ کوه هایت
قسم به دریا وخلیج فارست
قسم به جنگل ها و فریاد درختان نیم سوخته ات 
قسم به رودهای خروشان خشکیده ات
قسم به خوشه های طلایی گندم زارهایت 
که همچون گیسوان طلایی دخترکانت 
در آفتاب سو سو می زنند

قسم به شالیزارهای گیلان
قسم به آرش که جان به در کرد
تا مرزهایت به در نشوند

قسم به خیام باده به دست
به حافظ وسعدی ومولانا
به شقایق های پرپر 
به سروهای سربلند ایستاده در برابر
جوخه های مرگ

خزر را دو باره باز پس می گیریم
تبررا خواهیم شکست تا 
جنگل درسکوت وهم انگیز
با طراوت نسیم برقصد
تا زاینده رود خروشان شود
ارومیه بپا خیزد
تا باجورها در آتش خشم نسوزند

و من
برقسم عشق پایدارخواهم بود
قسم به درختان زیتون رقصنده در باد

شفق
شهریور ۹۷
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید