توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!

فراخوان عمومی !

برگرفته از سایت عصرنو

شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۸ سپتامبر ۲۰۱۸

sandika.jpg
به : سندیکاهای کارگری در سراسر جهان
به : نهادهای مدافع حقوق کارگران
به : همه تشکل های مدافع حقوق شهروندیتوطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم!
رژیم اسلامی ایران که در تمامی دوره سیاه حاکمیت چهل ساله خود به بیرحمانه ترین روش ها تشکل های مستقل کارگری، توده ای، مدنی و اصولاً هر نوع تشکل مستقل را سرکوب نموده، اکنون با توسل به سندیکا سازی فرمایشی و نقشه های شوم منزوی کردن سندیکاهای مستقل و رزمنده، توطئه دیگری برای درهم شکستن تشکل های مستقل کارگری را آغاز کرده است.

ازجمله به دنبال سفر موفقیت آمیز نمایندگان سندیکای شرکت واحد به اروپا و اعلام حمایت اتحادیه های بزرگ و کنفدراسیونهای کارگری اروپائی از مبارزات آنها در دفاع از حقوق کارگران و حفظ استقلال تشکل خود، دستگاه های امنیتی رژیم اسلامی همراه با تشکل های وابسته به رژیم نظیر " شورای اسلامی کار" در همکاری با برخی از عوامل خود فروخته تلاش می کنند تا یک سندیکای دست ساز فرمایشی علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از اولین سندیکاهای مستقل کارگری ایران در سالیان جدید است، ایجاد کنند. همین تلاش ها در مورد سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز شروع شده است. ایجاد کانال جعلی و پخش اخبار کاذب از سوی این کانال ها و اختلاف انداختن میان فعالین کارگری با هدف منزوی کردن سندیکاها نیز حلقات دیگری در زنجیر این توطئه هستند. فعالین و حامیان سندیکاهای نامبرده که تشکل های کارگری اصیل و مبارز هستند علیرغم پیگرد، زندان، شکنجه و فشارهای طاقت فرسا بر خانواده هایشان برای منافع کارگرانی که نمایندگی آن ها را بر عهده دارند مبارزه کرده و همواره به عدم وابستگی و استقلال کامل این تشکل های متعهد بوده اند.

با اوج یابی مبارزات بخش های وسیعی از مزد و حقوق بگیران به ویژه پس از خیزش دی ماه گذشته، باید این توطئه برای شکاف انداختن و در هم شکستن صفوف واحد کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران و نابود ساختن استقلال تشکل های آن ها، از سوی همه وجدان های آگاه و همه فعالان مسئول و متعهد به اردوی کار و زحمت افشاء و خنثی شود.همه با هم از تشکلهای مستقل کارگران و حقوق بگیران دفاع کنیم!

ما امضاء کنندگان این فراخوان شما را فرا می خوانیم که بهر طریق ممکن و موثر و از جمله با بسیج سازمان های مدافع اردوی کارو زحمت و افکار عمومی مسئول ومترقی، با افشاء این توطئه رژیم جمهوری اسلامی به توانمندی هر چه بیشتر جنبش مزد وحقوق بگیران ایران یاری رسانید.

امضاها

الف:
آذر معتضدی - آرسن نظریان ( مترجم و نویسنده) - آرش  امجدی- آرمان پویا- آمادور نویدی (فعال سیاسی و رسانه ای) - آرش کمانگر(فعال سیاسی و رسانه ای)- ابراهیم آوخ- ابوالقاسم شمسی- ابراهیم پویان- ابراهیم دینخواه- ابوالحسن عظیمی- احسان حقیقی نژاد- احسان ثابت( فعال اتحادیه کارگری)- احمد بناساز نوری - احمد خزاعی- احمد سعیدی- احمد نائینی-  احمد نوین- احمد مقیمی-  احمد شکوهی- اردشیر مهرداد- ارژنگ بامشاد- اردشیر نظری- آذرفارسی- اسماعیل فتاحی- اصغر ایزدی-  اصغر زین الدین- اصغر نصرتی-  اکبر دیلمی (کارگر کارخانه )- اقبال بیژن زاده - اکبر مرادیانی - اکرم کوهساری مرند-الیاس سلطانی اسکی - امیراصغری (فعال سیاسی)- امیرجواهری لنگرودی- امیرعلی متولی- ایمان مهدیزاده - ایرج حیدری- ایرج زارع- ایرج مصداقی (فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق)

ب:
بابک عماد- باقر ابرهیم زاده- بهروز برومند- بهروز خباز - بهروز دهقانی- بهروز سورن- بهروز عارفی- بهروز فراهانی- بهروز نظری- بهروز پیله ور(فعال سیاسی و رسانه ای) - بهرنگ زندی- بیژن سعید پور- بهزاد بارخدائی - بهنام چنگائی - بهرام رحمانی

پ:
پروانه بکا- پروانه حاجیلو(فعال سیاسی و زندانی سیاسی دهه شصت) - پریسا امجدی - پروین ریاحی-پروین حسینی- پرویز داورپناه- پرویز جواهری- پرویز میرمکری- پتی محمد بلوچ- پیروز زورچنگ

ت:

تهمینه بقائی

ث:

ثریا چیت ساز

ج:

دکتر جان الفتی( سوئد) - جعفر حسین زاده (فعال کارگری و مدنی)-  جلال نادری- جمشید صفاپور- دکتر جواد قدسی – جواد اسکوئی- جمیله ندائی- جمشید مهر
چ:
 چنور محمدی- چنور مکی - چیا رحیمی

ح:

ح ریاحی- حسن حسام- حسن عزیزی- حسن فقیهی- حسن نایب هاشم- حسن نادری –  حسین سعدی- حسین شکوهمند-  حسین فردوسی- حسین نقی پور- حسین مقدم( مدافع جنبش رادیکال کارگری)- حسین جوینده- حمزه عظیمی- حمید آذر- حمید موسوی پور اصل - حمید پور قاسمی - حمید نوروزی- حمید نوبری- حمید نوشادی – حمید شجاع زیبا- حمید سلطانی- حمید سیاح

خ:
خلیفه موسوی

د:
 داریوش ارجمندی- داود احمدلو- دلیر سفیدی

ر:
 رزا دیار – روزا رحیمی- رویا دیناروند- رسول شوکتی- رحیم استخری- رضا بی شتاب(شاعر) - رضا بهرنگ- رضا برومند - رضا پایا - رضا چیت‌ساز- رضا سپید رودی- رضا رئیس دانا- رضا مهاجر- رضا رحیمی- رشید دیلمن- رفعت رنجبران لنگرودی- روبن مارکاریان
ز:
زانیار فاتحی

ژ:
ژاله سهند( فعال سیاسی)

س:
سارا مولوی- ستار رحمانی- سحر صبا- سروش قازاریان- دکتر سعید رهنما ( محقق و استاد دانشگاه یورک) - سعید تقوی-  سعید نقره کار- سعید محمدی (فعال سیاسی)- سوسن شهبازی- سوسن بنیانی -سیما ریاحی لنگرودی- سیمین مردوک - سیاوش میرزایی( شاعر) - سیاوش کارساز- سیامک انصاری- سیامک جهانبخش ( فعال سیاسی)- سیامک موئد زاده (فعال کارگری) - سودابه صالحی - سیرانوش مرادیان- سیروس بینا ( استاد اقتصاد و عضو شورایعالی اقتصاددانان پشتیبان صلح و امنیّت) - سهیلا لیندهورست

ش:
شاهین کاظمی- شایان شیخی- دکتر شجاع الدین اعتمادی(استاد دانشگاه)- شروین رها- - دکتر شکور بابا زاده - شورش محمدی- شهاب بخشائی- شهاب برهان- شهاب شکوهی (فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق) - شهناز غلامی - شهلا عبقری - شهلا مسافر - شهین پویا - شهین نوروزی 
                                                                                
ص:

صادق افروز- صدیق جهانی( فعال کارگری)- صفار ساعد ( فعال سیاسی)

ع:
عالم  جوادی(فعال سیاسی) - عسکر شیرین بلاغی- عزیز عارفی - عصمت طالبی- علی اشرف- علی بلوچ- علی پیچگاه( فعال کارگری) - علی مبارکی(فعال کارگری نماینده سابق سندیکای پروژه ای آبادان)- علی رسولی - علی خدری- علی دروازه غاری( فعال سیاسی و استاد دانشگاه) - علی دماوندی - علی فیاض - علیرضا حیدری - علیرضا کیا (فعال سیاسی)- عالیه ضیایی- عمر مینائی- عیدی  نعمتی (شاعر)

غ:
غلام عسکری بختیاری (فعال کارگری درتبعید)- غلامرضا غلامحسینی-غلام حسن پیریائی

ف:
فریبا ثابت- فرشید غفاری- دکتر فرشید فریدونی (استاد رشته ی علوم سیاسی و مدیر "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" و سایت "آرمان و اندیشه")- فرهاد بشارت- فرهاد دانشور- فرامرز رفیعی- فریدا سهرابیان- فریده برازنده- فروغ اسدپور- فیروزه راد- فیروزه رمضانزاده - فرخ قهرمانی- فرهنگ طاولی - فرهنگ قاسمی – فریدون شهنی ارزانی – فرید اخلاقی

ک:
کامبیز گیلانی- کاوه دادگری- کیخسرو پرویز

گ:

گلناز غبرایی

ل:
لقمان ویسی

م:
مانوئل اسماعیلی( فعال با سابقه جنبش سندیکائی)- مازیار واحدی - مسعود راد فر- محسن ضیایی - دکترمحمد حسین یحیایی - محبوبه مشگین - محمد رضا روحانی( وکیل دادگستری)- محمدرضا شالگونی- محمد تجلی‌جو لنگرودی- محمد محبی (زندانی سیاسی سابق) - محمد حسامی- محمد خسروی- محمد تقی سیداحمدی( فعال کارگری) - محمد دلبریان- محمد هادی امینیان- محمود عسگری (فعال سیاسی)- محسن رضوانی - مرتضی افشاری (فعال کارگری)-  مریم اسکویی- مریم امانی- مریم عظیمی- مریم  محسنی- مریم درویشی- منوچهر سلطانیان- منوچهر رادین( نویسنده ، کارگردان و بازیگر تاتر) - منوچهر یاوری - مجتبی نظری- مجید احمدی- مجید دارابیگی- مجید مشیدی(فعال سیاسی تبعیدی)- میلا مسافر- مینا اخگر- مینو ایرانی- مینو میرانی- مهر انگیز دابویی - مهرداد کریمی ها- مهدی استعدادی شاد(نویسنده)- مهرداد باباعلی- محمد فارسی

ن:
نادر خلیلی (نویسنده)- نادرفولادی- ناصر رحمانی نژاد- ناصر پیشرو- ناصر غفرانی( بازیگر مدرسه موش ها و تاتر کودکان) - ناصر جوهری- ناصر مصلحتی- ندا صوفیه- ندا نوآور- نسرین احمدی (فعال اتحادیه پرستاران)- نقی ریاحی لنگرودی- نجف روحی-  نگار محسنی- نرگس شریفی- نصرالله قاضی - نوید مومنی- نیکی میرزایی (شاعر)

ه:
هادی رحیمی- هادی میتروی- هنریک میناس- هوشنگ دیناروند - هوشنگ سپهر

ی:

 یاسمین  میظر(هیئت تحریریه نشریه کریتیک ؛ پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد) –یاشار فاتحی- یوسف  آبخون - یوسف هیرکانیان ( فعال سیاسی)- یعقوب حبیبی


نهادها :

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس

انجمن فرهنگی - اجتماعی اندیشه - گوتنبرگ / سوئد

انجمن مهرگان - گوتنبرگ

اتحاد عمل تشکلهای چپ ایرانی در امریکای شمالی

جنبش کارگری چگوارا

کانون اندیشه کپنهاگ

کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید

کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ

کانون همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ فرانکفورت

کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران - هانوفر

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا

صفحه فیس بوکی " برای اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسم"

مجموعه عصر آنارشیسم

نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران (غرب آلمان)

رسانه ها:

رادیو پیام کانادا

سایت علیه ستم جنسیتی
http://rahekaregar.com/feministi

سایت اتحاد کارگری
http://etehad-k.com

سایت لجور
http://www.lajvar.se

سایت سازمان راه کارگر
http://www.rahekaregar.com/

سایت رضا بی شتاب

سایت اشتراک ووردپرس

سایت سیاسی ، خبری خاوران
https://khawaran.wordpress.com

سایت سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)
http://www.rahekargar.net

سایت احترام آزادی

وبلاگ اندیشه
http://andishegbg.blogspot.se

وبلاگ اخگر

سایت مجید مشیدی

سایت روشنگری
http://roshangari.info

سایت برای آزادی
http://barayeazadi.com

سایت گزارشگران
http://www.gozareshgar.com


امضا ها ادامه دارد:
در صورت موافقت با متن لطفاً امضاء پشتیبانی خود را برای فهرست دوم ، به آدرس زیر ارسال کنید:
farakhan062018@gmail.com
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید