سندیکای هفت تپه : با احکام زندان و شلاق ، صدای حق خواهی خاموش نخواهد شد!


   برگرفته از سایت اخبار روز
دوشنبه  ۲۲ مرداد ۱٣۹۷ -  ۱٣ اوت ۲۰۱٨


در محکومیت احکام ناعادلانه صادر شده برای محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان تهران.

محمد حبیبی به جرم دفاع از حقوق خود و دیگر معلمان و در اعتراض به تمامی مناسبات غیرعلمی و غیر انسانی در آموزش و پرورش از جمله در اعتراض به پولی شدن آموزش و پرورش که باعث ترک تحصیل و عدم دسترسی میلیون ها فرزند کارگر و زحمتکش به ادامه تحصیل خواهد شد، بازداشت و زندانی شده است.
احکام صادر شده برای محمد حبیبی توسط دادگاه !!؟ حامی سرمایه داران ، ده سال و نیم زندان، دو سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ۷۴ ضربه شلاق! می باشد.
سرمایه داران در ایران توسط دستگاه دولت و دیگر نیروهای قدرت مسلط برجامعه سعی کرده و در تلاش هستند که به وسیله احکام زندان و شلاق و اعدام ، اخراج و بیکار سازی ها ، سرکوب تشکل های مستقل کارگران و دیگر تشکل های صنفی و با تهمت و پرونده سازی، صدای حق خواهی معترضان را خاموش کنند. اما تاریخ مبارزاتی از گذشته تا کنون نشان داده است که صدای دادخواهی و برابری طلبی نه تنها خاموش نخواهد شد بلکه هر روز در ابعاد گسترده تری شلعه ور خواهد شد.
نمونه زنده و حی و حاضر این ادعا حضور هزاران انسان گرسنه در کف خیابان ها ست که در اعتراض به بیکار ، گرانی و فقر و سیه روزی با شعار " مرگ برگرانی " خواستار نان و آزادی شده اند.
ما بارها گفته ایم که صدای حق خواهی و برابری طلبی وصدای شورش گرسنگان ،صدای حق خواهی کارگری، معلمان، پرستاران، زنان ، دانشجویان و دیگر مردم زحمتکش و فرو دست جامعه با احکام شلاق و زندان خاموش نخواهد شد.
سهم تا کنونی ما کارگران و مردم فرودست جامعه از تمامی ثروت های تولید شده توسط دستان پرتوان کارگران ، تنها استثمار، فقر و فلاکت ،زندان و شلاق بوده است.
ما هنوز ضربات شلاق وارده بر بدن کارگران معدن آق دره را فراموش نکرده ایم . ما هنوز سرکوب و بازداشت و زندانی کردن کارگران آذرآب، فولاد خوزستان، هپکو، هفت تپه، کارگران شرکت واحد را فراموش نکرده ایم .ما هنوز زندانی کردن دیگر اقشارمردم آزادی خواه و عدالت طلب جامعه را چون دانشجویان وزنان و دیگر مردم زحمتکش و به جان آمده را فراموش نکرده ایم . ما کارگران یاد گرفتیم برای ادامه زندگی و برای بدست آوردن نان کار آزادی ، هیچ چیز را فراموش نکنیم و نه تنها فراموش نمی کنیم بلکه هیچ وقت این رفتارهای بغایت تبعیض آمیز و استثمارگران را نخواهیم بخشید!

ما کارگران و اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه، احکام صادره برای محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان تهران را شدیدا محکوم کرده و سریعا و بی قیدو شرط خواهان آزدای او و دیگر کارگران در بند هستیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید