پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه


برگرفته از سایت اخبار روز 
دوشنبه  ۲۵ تير ۱٣۹۷ -  ۱۶ ژوئيه ۲۰۱٨

* با تحریم متحدانه هر مرحله از انتخابات شورای اسلامی کار، سندیکای مستقل خود را پاس داریم

بدنبال درج آگهی ثبت نام داوطلبان هیات تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی مدیریت این شرکت در برخی سامانه های شرکت واحد تهران، نهادی که خود را سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه می نامد در کانال تلگرامی خود، کارگران شرکت واحد را دعوت به رای دادن به برخی کاندیداها کرد و بدین ترتیب نفس وجودی شورای اسلامی کار در شرکت واحد را برسمیت شناخت.

بر کسی، بویژه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پوشیده نیست که سندیکای مستقل کارکران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه در تقابل و در نفی وجود شوراهای اسلامی کار در شرکت واحد با جانفشانی هزاران کارگر و به زندان افتادن صدها نفر از آنان شکل گرفت و در طول سالهای اولیه شکل گیری خود منشا دستیابی کارگران این شرکت به بسیاری از مطالبات بر حق شان شد.

اما بدنبال سرکوب های گسترده و به زندان انداختن بسیاری از فعالین سندیکا، این تشکل مستقل و نوپا به مرور زمان آنچنان که باید نتوانست به وظایف خود در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمل کند و در پی این وضعیت در دوره های گذشته افراد مختلفی با هدف حفظ سندیکا سرنوشت آنرا بدست گرفتند و با مقاومتی ستودنی هیچگاه در مسیر به رسمیت شناسی شورای اسلامی کار قدم بر نداشتند.

با این حال و علیرغم سالها مقاومت، اینک در غیاب دخالت مستقیم و ایفای نقش از سوی بدنه کارگری شرکت واحد تهران، کسانی سرنوشت این سندیکا را بدست گرفته اند که بدنبال راه افتادن در پایانه های شرکت واحد برای جمع آوری رای به دولت ضد کارگری روحانی و بازخواست از برخی فعالین کارگری شناخته شده بدلیل عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، پا را فراتر نهاده و با دعوت از کارگران شرکت واحد برای رای دادن به افراد مورد نظرشان در انتخابات هیات تشخیص کاندیداهای شورای اسلامی کار، عملا وجود این تشکل ضد کارگری را در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به رسمیت شناختند.

شوراهای اسلامی کار همانگونه که خود شما یاران در شرکت واحد تهران واقف هستید بنا بر تعریف و ساز و کارشان، شوراهایی ضد کارگری هستند که پس از انقلاب ۵۷، آنرا با ضرب و زور و سرکوب بر گرده ما کارگران سوار کردند و در طول ۴۰ سال گذشته، این تشکلها بویژه کانون عالی شوراهای اسلامی کار، همدست و همراه تمام سیاست گذاریها و سیاستهای اجرایی بودند که امروزه در نتیجه آنها بدیهی ترین حقوق انسانی ما کارگران در ابعادی به غایت ضد انسانی پایمال شده است.

تشکل کارگری و کسانی که ما کارگران آنها را به عنوان نماینده های خود جهت دفاع از منافع مان انتخاب میکنیم تنها در صورتی منافع ما را نمایندگی خواهند کرد که فقط با رای مستقیم و آزادانه خود ما کارگران انتخاب شوند نه اینکه نماینده هایی از سوی وزارت کار و وزارتخانه ای که محل کار ما زیر مجموعه آن است به عنوان دو رای در برابر یک رای از طرف ما کارگران، تحت عنوان هیات تشخیص صلاحیت، آنهم با استعلام از نهادهای امنیتی، اراده خود را در انتخاب نماینده هایمان به ما تحمیل کنند.

کارگران و یاران در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

شما برگ درخشانی از مقاومت و پایداری در نفی شوراهای اسلامی کار و ایجاد سندیکای مستقل در محیط کار را در جنبش کارگری ایران در سال ۱٣٨۴ به منصه ظهور رساندید.

اینک و با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور و توازن قوای موجود، شرایط بیش از هر زمان دیگری برای نفی و برچیده شدن شوراهای اسلامی کار از مراکز تولیدی و خدماتی و خیز برداشتن به سوی برگزاری مجمع عمومی سندیکا مهیاست.

تحریم متحدانه انتخابات هیات تعیین صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی کار و بدنبال آن تحریم یکپارچه انتخابات شورای اسلامی کار شرکت واحد، یک گام مهم و بزرگ در حیات بخشیدن به سندیکایی است که با خون دل و رنج و مرارت فراوان و زندان و سرکوب در سال ۱٣٨۴ اقدام به ایجاد آن کردید.

متحد و یکپارچه، پیش بسوی تحریم انتخابات شورای اسلامی کار و برگزاری مجمع عمومی سندیکا
مستحکم باد همبستگی سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۵ تیر ماه ۱٣۹۷ 
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید