فراخوان به بیدار باش جامعۀ مدنی

برگرفته از سایت عصرنو

شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۲ ژوين ۲۰۱۸

فراخوان برای بیداری، از همۀ وجدانهای آگاه می خواهد، با پیگیری مستمر مسئله توضیح خواسته و خود را بعنوان شهروندانی که وجدان و امنیت آنها از همزیستی با چنین موجودات ِمخرّبی آسیب می بیند، جزو شاکیان به حساب آورند.
آزار جنسی ِ یک کودک تمام طول زندگی او را بطور نامطلوبی تحت تأثیر قرار میدهد. تبعات آن او را دنبال خواهد کرد. از روانشناسان در این مورد سوال کنید.

هیچ کودکی برای آزار شدن به سوی بزرگسالان نمی رود. بزرگسالِ بیمار یا بری از اخلاق است که از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده میکند.

هموطنان! نسبت به مجازشدن فساد اخلاقی و آزار جنسی فرزندانمان هشیار و بیدار باشیم!

ناظمی که می گوید : "خُب من حالا توی گوشیم فیلم مستهجن داشتم" در واقع می پرسد خُب مگر حالا چه شده؟ چرا اینهمه سر وصدا!
او عمل کریه خود را به هیچ تقلیل میدهد.

نباید گذاشت با سرپوش گذاشتن روی مسئله و دور کردن جامعه مدنی از دانستن چند و چونِ ماجرا و پرده برداری از ابعاد این هنجار شکنی غیر انسانی، و با کوشش در جهت کاستن از نقش همکاران این فاجعه بخواهند همچون مورد سعید طوسی، آزادی عمل بی اخلاقان را تضمین کرده و به آن استمرار ببخشند.

فراخوان برای بیداری، از همۀ وجدانهای آگاه می خواهد، با پیگیری مستمر مسئله توضیح خواسته و خود را بعنوان شهروندانی که وجدان و امنیت آنها از همزیستی با چنین موجودات ِمخرّبی آسیب می بیند، جزو شاکیان به حساب آورند.

والدین، آموزگاران، هنرمندان می توانند نقش ویژه ای در پیگیری مسئله و ارتقاء هوشیاری دانش آموزان در حفظ حرمت خود و تهور ِ نه گفتن، به زورگویانی داشته باشند که لباس قدرت و مقام را نه در جهت ِ بخشیدن نظم و قوام به امور آنان بلکه برای سوء استفاده ی همه جانبه از آنانی که
"زیر دستان" می پندارند به تن کرده اند.

همکاری حلقۀ تنگ فاسدان اخلاق، در رویاروئی با خود، همکاری تنگاتنگ آنانی را می طلبد که خواستار یک زندگی انسانی و نه ددمنشانه اند.


امضا های اولیه به ترتیب حروف الفبا:

ژاله وفا
شیوا شکوری
علی اکبر مهدی
طاهره بارئی
منصوره شجاعی
میثاق پارسا

اگر مایل به شرکت و همکاری با متن این فراخوان هستید، می توانید آنرا با به اشتراک گذاشتنش روی شبکه های اجتماعی خودتان تائید کنید.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید