بیانیه ی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مناسبت روز جهانی زن


  برگرفته از سایت اخبار روز
پنج‌شنبه  ۱۷ اسفند ۱٣۹۶ -  ٨ مارس ۲۰۱٨

به چهره جهان بنگرید
به زنانِ جهان،
به آنها که نیمی از جمعیت کره ی زمین را تشکیل می دهند،
به آنان که همه ی انسانهای جهان را با عاطفه ی مثال زدنی مادرانه به دنیا می آورند
به چهره هایشان خوب بنگرید.

اما همین جهان نسبت به زنان، به شدت بی رحم است. تا جایی که رسما علیه آنان قوانینی را می گذراند که از فرط ضد زن وغیر انسانی بودنشان ، باید سر به زیر افکنده و شرم نماید.
دنیا وارونه است، باید آن را به روی پا گذاشت واختیار را به انسان وانسانیت باز گرداند.
امروز در جهان، تلاش روزافزونِ برابری خواهانه در تمامی عرصه های زندگی، امری پذیرفته شده وخدشه ناپذیراست. هر شخص و دولتی برای کسب محبوبیت و رای، در جبهه ی مدافعان حقوق زنان قرار می گیرد، حتی اگر تفسیری واپس گرا از این حقوق داشته باشد.
با این حال در شرق وغرب، و با وجودِ قوانین متفاوت در کمیت وکیفیت، همچنان تبعیض وستم بر ضد زنان اعمال میشود.
اما جنگ برای نابرابری ،زمینِ داغی ست زیر پای مدافعین ریز و درشت آپارتاید جنسی که درقرن حاضر، دیگرقادر به ایستادن روی آن نیستند.
در حوزه ی اقتصادی، تخطی رسمی در مورد زنان ضرورت خود را ازمناسبات مزد بریِ حاکم بر اقتصاد و انباشت سرمایه می گیرد. از این نقطه نظر، سودِ بیشتر و ارزان نگه داشتن هرچه بیشتر نیروی کار و گرایشاتِ واپس مانده ی مرد سالارانه، ابزارهای کهنه اما موثری را برای اعمال نابرابری در قوانین دولت ایجاد کرده است که دست سودجویان را درحمله به سطح معیشتِ مزد بران آزاد گذاشته است.
در حقوق اجتماعی نیزوضع به مراتب فاجعه آمیز تر است.
سدهای ایجاد شده در افزایش حداقل سن ازدواج کودکان، حقوق خانواده، طلاق، ارث، دیه، حضانت فرزندان، فرزند خواندگی، تعدد زوجات، قوانین جزایی، مسافرت خارج از کشور ،مزایای شغلی، حق اولاد، بیمه ی وابستگان خانواده، آزادی انتخاب پوشش وهر آنچه یک انسان وشهروند لازم دارد، در بسیاری موارد به گونه ای تدوین شده اند که گویی زنان را فاقد قوه ی تشخیص می دانند.
گویا حتی با نگاهی سنتی هم، "اشرف مخلوقات" شامل زنان نمی شود!

برای ما فعالین لغو کار کودک و حق کودکی، خواسته های برابری طلبانه ی امروز زنان، نه تنها مبنای رفع ستم و تبعیض علیه نیمی از جمعیت کره زمین، که پیش شرطِ رفاه و سعادت تمامیِ انسان ها و بویژه زندگی انسانی برای کودکان است.
ما خود را در این تلاش های انسانی سهیم دانسته و در مبارزات زنان به منظور تحقق بخشیدن به آنها شریک می دانیم.

جمعیت دفاع از کودکان کاروخیابان
۱۷اسفند ۱٣۹۶ 
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید