پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پیرامون خودکشی کارگر نی بر علی نقدی


برگرفته از سایت اخبار روز
سه‌شنبه  ٨ اسفند ۱٣۹۶ -  ۲۷ فوريه ۲۰۱٨

خبر بسیار تلخ بود. علی نقدی کارگر نی بر شرکت نیشکر هفت تپه امروز هشتم اسفند ماه بدنبال مراجعه به شرکت برای دریافت مطالباتش و پاسخ منفی کارفرما، به همکارانش گفت خسته شده ام و میخواهم خودکشی کنم و به فاصله اندکی در کمال ناباوری همکارانش، خود را در آب خروشانی که تا دیروز نیشکر را می پروراند و او دروش میکرد غرق نمود.

این اولین بار نبود که علی نقدی خواهان دریافت حقوقهای معوقه اش شده بود، او از ماهها پیش با درخواست و بناچار با اعتصاب و اعتراض، دوشادوش همکارانش برای بدست آوردن دسترنج کاری که ماهها پیش انجام داده بود تلاش و مبارزه میکرد.

اما ستمگران و غارت گران از کارفرما تا مسئولین استان و وزرات کار و دولت دست در دست هم، به تنها چیزی که می اندیشند تضمین سودهای نجومی و وادار کردن کارگران به کار با شکم گرسنه است.

خودکشی یک کارگر از فرط استیصال و درماندگی برای گذران زندگی، اولین بار نبود که رخ میداد که حال، کارفرما و مسئولین استان و دولت، فکر پیش آمدن چنین فاجعه ای در شرکت نیشکر هفت تپه را نکرده باشند. آنان به عنوان کسانی که محرمانه ترین آمارهای کشور دست شان است خود به امکان وقوع چنین فاجعه ای در هفت تپه و دهها شرکت و کارخانه واقف بوده و هستند.

اما واقعیت این است که جان و تمام زندگی و هستی ما کارگران، سرمایه اصلی آنان برای دست یابی به سودهای نجومی است و به همین دلیل خودکشی تاکنونی دهها و صدها کارگر در سطح کشور آنان را تکانی نداده است تا با پرداخت بموقع دستمزدها و مهیا کردن شرایط لازم برای بهبود زندگی ما کارگران چنین فجایع جبران ناپذیری رخ ندهد.

ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران عمیقا از مرگ علی نقدی دردمندیم و خشم و عصیان علیه وضعیت جهنمی موجود سراپای وجودمان را فرا گرفته است.

ما این ضایعه جانگداز را به خانواده علی عزیز، دوستان و همکاران او و شما هم طبقه ای ها و یارانمان در شرکت نیشکر هفت تپه تسلیت میگوئیم و با تاکید به محاکمه و مجازات کسانیکه که مسبب خودکشی علی نقدی شدند و فراخوان به شما یاران برای پیگیری متحدانه ی این امر، عهد می بندیم دوشادوش شما و با امید به زندگی و پیروزی و اتکا به نیروی متحد و متشکل مان تا به آخر و تا برپائی دنیائی عاری از فقر و فلاکت و عاری از ستم و استثمار مبارزه خواهیم کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – هشتم اسفند ماه ۱٣۹۶
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید