مرا به یاد دارید؟!


من همان خفته در خاوران ها هستم
که سینه ام آماج گلوله های تان شد
همان شقایق های پرپر شده ٨٨ هستم
که امروز تکثیر شدم
ستاره شدم بر پهنه آسمان
شقایق شدم در دشت های دور
مشت گره شده ام
و امروز بر شما آوار شدم
مرا به یاد دارید؟!

شفق
۱۶ دی ماه ۱۳۹۶
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید