پیام همدردی مادران پارک لاله با خانواده احمدزاده


خبر درگذشت آقای طاهر احمدزاده هروی، برای ما نیز خبری ناگوار بود، او آموزگاری برای جوان‌های مبارز بود و سال‌ها برای رهایی انسان‌ها مبارزه کرد و همه گونه رنج و زخم و شکنجه و زندان را نیز تحمل کرد، گویی تار و پود وجودش در این راه بافته شده بود و چه دردناک است که در این روزها دخترش مستوره نیز نتوانست بر بالین پدر باشد.

خانواده احمدزاده، مبارزانی کم نظیر را به جامعه تحویل دادند. دلیرانی چون مسعود، مجید، مجتبی و مستورهآن سه را کشتند و آن دیگری پس از تحمل سال‌ها زندان، راهی تبعید شد و پیامدهای آن که خود زخمی کاری است.

ما نیز در این غم بزرگ با خانواده محترم احمدزاده و به ویژه با مستوره احمدزاده شریک هستیم و یاد طاهر احمدزاده و فرزندان مبارز و دلیرش را زنده و گرامی می‌داریم.مادران پارک لاله ایران
دوازدهم آذر ۱۳۹۶
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید