نامه ی سندیکاهای فرانسوی به علی خامنه ای

وضعیت بحرانی رضا شهابی 

• چنانچه مقام های ایرانی قادر به تضمین معالجه ی رضا شهابی نیستند، اجازه دهند او برای بازیافتن سلامتی خود به فرانسه برود ...
برگرفته از سایت اخبار روز
آدينه  ۲۴ آذر ۱٣۹۶ -  ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷


اخبار روز: پنج سندیکای بزرگ فرانسوی در نامه ای خطاب به علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران خواهان توجه ویژه به وضعیت رضا شهابی عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد شدند. سندیکاهای فرانسوی از خامنه ای خواسته اند چنان چه مقامات ایرانی مسئولیتی در قبال وضعیت جان رضا شهابی بر عهده نمی گیرند، اجازه دهند او به فرانسه برود و در آن جا تحت درمان قرار گیرد.
به گزارش همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه و اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ایران - پاریس، در این نامه که نسخه ای از آن برای حسن روحانی رئیس جمهور و صادق لاریجانی رئیس قوه ی قضائیه اسلامی ارسال شده، آمده است:سازمان های سندیکائی فرانسوی امضاء کننده، توجه شما را نسبت به وضعیت ‏رضا شهابی، عضو هیئت‎ ‎مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یک زندانی شناخته شده در سطح جهان به علت فعالیت ‏برای احقاق حقوق کارگران زندانی، جلب می کند.‏

رضا شهابی که از بیماری های بسیاری رنج می برد (نارسائی کلیوی، فشار خون، درد کمر و پشت، و هم چنین آرتروز شدید همراه با ‏وخامت وضع چهار مهرهء پشت)، در تاریخ ۲۲ آذر در زندان دچار سکته مغزی می شود. متأسفانه این حمله موجب فلج شدن نیمی از صورت او می شود.

با این که رضا شهابی در دوران زندان قبلی تحت عمل جراحی مهم و حساس قرار گرفت معهذا پس از عمل جراحی او را به زندان اوین منتقل می کنند که در آن جا به خاطر عدم معالجه و فقدان خدمات درمانی وضعیت سلامتی اش رو به وخامت می گذارد.

در حال حاضر وضعیت جسمانی او درمان پزشکی فوری و مناسب را ضروری می سازد و این امر در شرایط زندان ممکن نیست. انتقال ‏فوری و بدون فوت وقت او به بیمارستانی در خارج از زندان، در تهران و یا در خارج از ایران، اینک امری ‏مبرم و اجتناب ناپذیر است.‏‎

با توجه به وخامت وضعیت شهابی، چنانچه مقامات دولت ایران قادر به تضمین معالجه شهابی در داخل ایران نمی باشند، ‏سازمان های سندیکائی فرانسوی از مقامات دولت ایران ‏می خواهند که به او اجازه سفر به فرانسه را بدهند تا در فرانسه تحت معالجه قرار گیرد.‏

با تقدیم احترامات
پاریس، ۱۵ دسامبر ۲۰۱۷

سندیکاهای فرانسوی :
س.اف.د.ت. (فیلیپ رئو)؛ CFDT : preau@cfdt.fr
س.ژ.ت. (فابین کرو)؛ CGT : fabienne.cru@orange.fr
اف.اس.او (میشل الویه)؛ FSU : michelle.olivier@snuipp.fr
سولیدر- سود(کریستین مایو)؛ Solidaires : contact@solidaires.org
اونسا (امیلی تریگو)؛ UNSA : emilie.trigo@unsa.org

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید