زنجیر بر پای محمود صالحی

بیانیه ی اعتراضی 
• ۵۳۶ نفر از فعالین کارگری، فرهنگی و اجتماعی کشور به رفتار غیرانسانی حکومت با محمود صالحی اعتراض کرده اند ...
برگرفته از سایت اخبار روز
شنبه  ۲۰ آبان ۱٣۹۶ -  ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷


آیا زنجیری که بر پای محمود صالحی، روی تخت بیمارستان بسته اند، تنها به بند کشیدن یک انسان، یک کارگر، یک انسان آزادیخواه در گوشه ای از ایران است؟ آیا این زنجیری نیست که برپای همه‌ی ما، همه‌ی ستمدیدگان، آوارگان، تهیدستان و تحقیر شدگان و همه‌ی مبارزان و آزادیخواهان این جامعه‌ی بیمار بسته شده است؟ آیا تصویری عریان‌تر از خشونت سرد و سرکوبگر سرمایه و پاسداران حکومت ستم و سرمایه و دار و شکنجه وجود دارد؟ آیا فریادی از این رساتر برای آگاه کردن ما از زنجیرهای آشکار و پنهانی که ما را در تار و پود نکبت ستم و سرمایه اسیر کرده است وجود دارد؟ آیا فقط انسان بودن، نه حتی روشنفکر و مبارز و آزادیخواه بودن، برای شنیدن این فریاد و طنین انداز کردن آن همچون غرشی از هزاران و هزار حنجره کافی نیست؟
محمود صالحی، با شرافتش، با مبارزه و استواری اش و با آزادیخواهی دلیرانه اش زنجیرهای ما را به ما نشان می دهد. این زنجیر همه‌ی ماست که بر پای نحیف پیکر بیمار او بسته شده است. او تنها نیست، اگر ما سردی زنجیرهای بسته بر پای خویش را لمس کنیم.
با فریادی رساتر، زنجیر را از پای صالحی باز کنیم.

۱. آلاله شیروی
۲. ابراهیم آوخ
٣. ابراهیم عالی‌پور
۴. ابو فتحی
۵. ابوالفضل احمدزاده
۶. ابوالفضل آنائی
۷. ابوالفضل فتحی سردهایی
٨. احسان حقیقی‌نژاد
۹. احسان دهقان
۱۰. احسان عباسی
۱۱. احسان غلامنژاد
۱۲. احمد امانی
۱٣. احمد پورابراهیم
۱۴. احمد شامال
۱۵. احمد شمشکی
۱۶. احمد عبدلی
۱۷. احمد عسگری
۱٨. احمد مرتضوی
۱۹. اردشیر نظری
۲۰. ارسلان کاظم نژاد
۲۱. ارشد فیلی
۲۲. اسرین رادمنش
۲٣. اسماعیل قنواتی
۲۴. اسماعیل محمودی
۲۵. اشرف کار
۲۶. اصغر ایزدی
۲۷. افشین شمس
۲٨. اکبر معصوم‌بیگی
۲۹. اگرین نادری
٣۰. الناز کریمی
٣۱. الهام صالحی
٣۲. الهام هومین فر
٣٣. الوار قلی وند
٣۴. امید حنیف
٣۵. امیر چمنی
٣۶. امیر درویش‌وند
٣۷. امیر عزتی
٣٨. امیر غفاری
٣۹. امیر کریم‌نژاد
۴۰. امیر معماریان
۴۱. امیرعباس آزرم‌وند
۴۲. امیرهوشنگ افتخاری راد
۴٣. امین امامی
۴۴. امین باقری
۴۵. امید علیزاده
۴۶. امیر جواهری لنگرودی
۴۷. امیر رضا افشین نیا
۴٨. امیرحسین موسویان
۴۹. امیررضا اسدی
۵۰. امیرهوشنگ گراوند
۵۱. انسیه صیادی
۵۲. انیشا اسداللهی
۵٣. اوختای حسینی
۵۴. اوکتای قلی وند
۵۵. اولدوز هاشمی
۵۶. ایرج سیف
۵۷. ایرج کریمی پور
۵٨. ایمان کریمی
۵۹. آبتین مظفری
۶۰. آذر ارفع زاده
۶۱. آرش اله وردی
۶۲. آرش موسوی
۶٣. آرمان اسماعیلی
۶۴. آریا فرهنگ
۶۵. آریس زارعی
۶۶. آزاده صابری
۶۷. آزاده معینی
۶٨. آزیتا ولی زاده
۶۹. آفاق ربیعی
۷۰. آکو امین
۷۱. آلاله شیروی
۷۲. آیدا عمیدی
۷٣. آیدا رحیم زاده
۷۴. آیدین غلام زاده
۷۵. بابک بیات
۷۶. بامداد آزادی
۷۷. بامداد یاوری
۷٨. بختیار یوسفی
۷۹. بهار کوهستانی
٨۰. بهداد بردبار
٨۱. بهرام روحی آهنگرانی
٨۲. بهرام‌ وطنی
٨٣. بهرنگ زندی
٨۴. بهرنگ نجمی
٨۵. بهروز خباز
٨۶. بهروز فراهانی
٨۷. بهروز ورقایی
٨٨. بهزاد امانی
٨۹. بهزاد گرجی
۹۰. بهمن تمدن
۹۱. بهمن نمازی
۹۲. بهنام ابراهیم زاده
۹٣. بهنام دارایی‌زاده
۹۴. بی نظیر خواجه پور
۹۵. بیستون بیگ زاده
۹۶. پدرام بابازاده
۹۷. پرتو عظیمی
۹٨. پردیس رحمانفرد
۹۹. پروانه عارف
۱۰۰. پروانه قاسمیان
۱۰۱. پرویز صداقت
۱۰۲. پروین محمدی
۱۰٣. پروین اسفندیاری
۱۰۴. پریا نعمتی
۱۰۵. پریسا حاتمی
۱۰۶. پریسا سردشتی
۱۰۷. پریسا نصرآبادی
۱۰٨. پژهان‌ مختاری
۱۰۹. پندار هادی‌ن‍ژاد
۱۱۰. پوریا مرادی
۱۱۱. پویا جانی پور
۱۱۲. پیشکو فاتحی
۱۱٣. پیام شاکر
۱۱۴. پیمان پیران
۱۱۵. پیمان کریمی
۱۱۶. ترمه کرامتی
۱۱۷. تقی صابری
۱۱٨. تومی ویترمارک
۱۱۹. تیمور ذوفنون
۱۲۰. تینا خیاط
۱۲۱. ثریا حاتمی
۱۲۲. جبار محمدی
۱۲٣. جعفر عظیم‌زاده
۱۲۴. جلال نادری
۱۲۵. جمیل خوانچه زار
۱۲۶. جواد بیرامی
۱۲۷. جواد تهرانی
۱۲٨. چینی فیضی
۱۲۹. حافظ موسوی
۱٣۰. حجت قانعی
۱٣۱. حسام حسین‌زاده
۱٣۲. حسام شریف پور
۱٣٣. حسن آزاد
۱٣۴. حسن حسام
۱٣۵. حسن رضیئی
۱٣۶. حسن مرتضوی
۱٣۷. حسنیه دوست قرین
۱٣٨. حسین افصحی
۱٣۹. حسین دارستانی
۱۴۰. حسین عبداله زاده
۱۴۱. حسین غلامی
۱۴۲. حسین رزاقی
۱۴٣. حسین فرخ زاده
۱۴۴. حسین یوسفی
۱۴۵. حشمت محسنی
۱۴۶. حمید حاجیلاری
۱۴۷. حمید ذوالقدر
۱۴٨. حمید فراهانی
۱۴۹. حمید نوذری
۱۵۰. حمیدرضا فرزانه
۱۵۱. حمیدرضا قاضی زاهدی
۱۵۲. حمید وطنی
۱۵٣. حمیدرضا خشنودفر
۱۵۴. حورا سپهر
۱۵۵. خالد نودشه
۱۵۶. خسرو رحیمی
۱۵۷. خسرو شاه‌علی
۱۵٨. خسرو معینی
۱۵۹. دارا مستوفی
۱۶۰. داریوش پارسا
۱۶۱. داریوش محمدی مجد
۱۶۲. دانیال حقگو
۱۶٣. دانیال ایمانی
۱۶۴. داور خیری
۱۶۵. داوود رضوی
۱۶۶. راحله طارانی
۱۶۷. رامان ساعد
۱۶٨. رامیار رضایی
۱۶۹. رامیار حسینی
۱۷۰. رامین‌ قلی وند
۱۷۱. رحمان سلیمانی
۱۷۲. رحمت غلامی
۱۷٣. رحیم فرید
۱۷۴. رحیم امیری
۱۷۵. رحیم مهدی
۱۷۶. رزگار ملامحمدی
۱۷۷. رژا روشن
۱۷٨. رسول شوکتی
۱۷۹. رضا اکوانیان
۱٨۰. رضا برازنده
۱٨۱. رضا بیات
۱٨۲. رضا پایا
۱٨٣. رضا روزبهانی
۱٨۴. رضا رئیس دانا
۱٨۵. رضا سپیدرودی
۱٨۶. رضا شاهمرادی
۱٨۷. رضا عابد
۱٨٨. رضا عفتی
۱٨۹. رضا نصیری
۱۹۰. رعنا سهرابی
۱۹۱. رفعت رنجبران لنگرودی
۱۹۲. رهام یگانه
۱۹٣. روح الله باقری
۱۹۴. روزان مامدی
۱۹۵. روزبه آبادان
۱۹۶. روزبه سوهانی
۱۹۷. روزبه گرجی بیانی
۱۹٨. روزبه معینی
۱۹۹. روژین پزشکیان
۲۰۰. روشنک هوشمند
۲۰۱. رویا حشمتی
۲۰۲. رویا دارابی
۲۰٣. رویا زرین
۲۰۴. رویا حشمتی
۲۰۵. ریبوار پرویزی
۲۰۶. ریحانه کاظمی
۲۰۷. ریحانه انصاری
۲۰٨. زانیار سهرابی
۲۰۹. زرتشت احمدی راغب
۲۱۰. زهرا فیاض
۲۱۱. زهره فرد
۲۱۲. ژاله فولادپور
۲۱٣. سارا خلیلی جهرمی
۲۱۴. سارا دلشاد
۲۱۵. سارا یوسف‌پور
۲۱۶. ساره سکوت
۲۱۷. ساسان دانش
۲۱٨. ساغر ساغرنیا
۲۱۹. ساناز داودزاده فر
۲۲۰. سایت خاوران
۲۲۱. سپند آرند
۲۲۲. ستاره صبور
۲۲٣. سعید آرمان
۲۲۴. سعید بهمنیان
۲۲۵. سعید سهرابی
۲۲۶. سعید صادقیان
۲۲۷. سعید اوحدی
۲۲٨. سعید حسن زاده
۲۲۹. سعید صادقیان
۲٣۰. سعید کریمی
۲٣۱. سعید میلان
۲٣۲. سعید نادری
۲٣٣. سلیمان بایزیدی
۲٣۴. سلیمان خضری
۲٣۵. سماء اوریاد
۲٣۶. سمیه دیندارلو
۲٣۷. سمیه رستمی‌پور
۲٣٨. سمیرا قربانی
۲٣۹. سمیه کریمی آذر
۲۴۰. سهند ریاحی
۲۴۱. سهند عباسی
۲۴۲. سهند نسایی
۲۴٣. سهیل آقازاده
۲۴۴. سودابه گشتاسبی
۲۴۵. سیامک میرزاده
۲۴۶. سیامند زندی
۲۴۷. سیاوش آقایی
۲۴٨. سیاوش شهابی
۲۴۹. سیروس ملکوتی
۲۵۰. سیف خدایاری
۲۵۱. سیما ریاحی
۲۵۲. سیما مرتضوی
۲۵٣. سینا حبیبی
۲۵۴. سیامک طاهری
۲۵۵. سیاوش فرهادی
۲۵۶. سیاوش نیشابوری
۲۵۷. سیروس مددی
۲۵٨. شادی انصاری
۲۵۹. شاهد علوی
۲۶۰. شاهین شریفیان
۲۶۱. شایسته شیخی
۲۶۲. شبگیر حسینی
۲۶٣. شبنم آذر
۲۶۴. شروین طاهری
۲۶۵. شکیبا عسگرپور
۲۶۶. شهاب قاضی‌خانی
۲۶۷. شهرام اقبال‌زاده
۲۶٨. شهرام کیانی
۲۶۹. شهرزاد چرامی
۲۷۰. شهلا باور
۲۷۱. شهلا حیدری
۲۷۲. شهناز رضاقلی
۲۷٣. شهناز مرتب
۲۷۴. شورش مولانی
۲۷۵. شیدا مرادی
۲۷۶. شیما بهرهمند
۲۷۷. شیما مقدسی
۲۷٨. شیوا خیرآبادی
۲۷۹. شیوا شاهین
۲٨۰. شیدا عبدی
۲٨۱. شیدا مهدوی
۲٨۲. شیوا کرمی
۲٨٣. صادق فلاح‌پور
۲٨۴. صالح گرامی
۲٨۵. صدیق اسماعیلی
۲٨۶. صلاح آزادی
۲٨۷. صلاح عباسی
۲٨٨. صمد وکیلی
۲٨۹. طاها شاهمرادی
۲۹۰. طاهر احسانی
۲۹۱. طاهره موسوی
۲۹۲. طلیعه میرزایی
۲۹٣. طوفان مهدوی
۲۹۴. ظهراب امینی فرد
۲۹۵. عاطفه رنگریز
۲۹۶. عالیه اقدام دوست
۲۹۷. عباس پابرجا
۲۹٨. عباس شهرابی
۲۹۹. عباس محمودی
٣۰۰. عبدالله وطن‌خواه
٣۰۱. عبدی کلانتری
٣۰۲. عثمان کریمی
٣۰٣. عثمان محمدی
٣۰۴. عدنان قادری
٣۰۵. عرفان رشیدی
٣۰۶. عزت دولت آبادی
٣۰۷. عزیز سنگتراش
٣۰٨. عزیزاله معینی
٣۰۹. عسل اخوان
٣۱۰. عسل محمدی
٣۱۱. عطاء کرم‌زاده
٣۱۲. عطیه فوادی
٣۱٣. علی عبداله زاده
٣۱۴. علی نبی زاده
٣۱۵. علی ثباتی
٣۱۶. علی رسولی
٣۱۷. علی عزیزی
٣۱٨. علی فاضل‌زاده
٣۱۹. علی فخفوری
٣۲۰. علی کلانتری
٣۲۱. علی موسوی
٣۲۲. علی یوسفی
٣۲٣. علیرضا آدینه
٣۲۴. علیرضا خزایی
٣۲۵. علی ابوطالبی
٣۲۶. علی آزادی
٣۲۷. علی باجور
٣۲٨. علی سالکی
٣۲۹. علی سهرابی
٣٣۰. علی صالحی
٣٣۱. علی محمدی زنگانلی
٣٣۲. عمر رشیدی
٣٣٣. عنایت یوسف پور
٣٣۴. عیدی نعمتی
٣٣۵. عیسی فیضی
٣٣۶. غزال جمشیدی
٣٣۷. غلامرضا غلام‌حسینی
٣٣٨. فاتح مردوخ
٣٣۹. فاطمه سرحدی زاده
٣۴۰. فاطمه سلیمی
٣۴۱. فخری شادفر
٣۴۲. فرامرز قربانی
٣۴٣. فربد شیرمحمد
٣۴۴. فرج زارعی
٣۴۵. فرج سرکوهی
٣۴۶. فرح طاهری
٣۴۷. فرخ قهرمانی
٣۴٨. فرخنده حاجی‌زاده
٣۴۹. فردین نگهدار
٣۵۰. فرزام معینی
٣۵۱. فرزانه جاویدان
٣۵۲. فرزانه جلالی
٣۵٣. فرزانه راجی
٣۵۴. فرشته فرهانی
٣۵۵. فرشید حبیبی
٣۵۶. فرمیسک زاهدی
٣۵۷. فرنوش پیشرویان
٣۵٨. فرنوش تنگستانی
٣۵۹. فرهاد داوودی
٣۶۰. فرهاد شیخی
٣۶۱. فرهنگ نیکفر
٣۶۲. فریبا حسینی
٣۶٣. فریبا خوش‌سیر
٣۶۴. فریبرز فرشیم
٣۶۵. فریده سلیمانی
٣۶۶. فریده قاضی
٣۶۷. فریبرز رفیعی
٣۶٨. فرید همایون
٣۶۹. فریدا آفاری
٣۷۰. فواد آقابگزاده
٣۷۱. فواد زمانی
٣۷۲. فواد فتحی
٣۷٣. فوزیه اخوان
٣۷۴. قاسم خلویی
٣۷۵. کازلی میرانی
٣۷۶. کاظم فرج‌الهی
٣۷۷. کامبیز سلطانین
٣۷٨. کاوه طلایی
٣۷۹. کاوه عباسیان
٣٨۰. کاوه کرمانشاهی
٣٨۱. کاوه مجاور
٣٨۲. کبری اربابو
٣٨٣. کرم مرسنه
٣٨۴. کریم شاهی
٣٨۵. کمال خسروی
٣٨۶. کمال محمودی
٣٨۷. کورش سلحشور
٣٨٨. کوشا اثیمی
٣٨۹. کوکب محمدی
٣۹۰. کیهان محمد علیان
٣۹۱. کیوان غفاری
٣۹۲. کیومرث درکشیده
٣۹٣. کیومرث سلیمانی
٣۹۴. کامبیز کبیری
٣۹۵. کامران معتمدی
٣۹۶. کامیار فکور
٣۹۷. گلرخ جهانگیری
٣۹٨. گلنار خواجوی
٣۹۹. لوییز وهابپور
۴۰۰. لیلا قرائی
۴۰۱. ماجد تاتا
۴۰۲. ماریا عباسیان
۴۰٣. مازیار صالحی
۴۰۴. مازیار گیلانی نژاد
۴۰۵. مازیار واحدی
۴۰۶. مانی حاجیلاری
۴۰۷. مجتبی شیدا
۴۰٨. مجتبی اسدی
۴۰۹. مجتبی نظری
۴۱۰. محسن حکیمی
۴۱۱. محسن دیلم صالحی
۴۱۲. محسن شمس
۴۱٣. محمد اسماعیل وندی
۴۱۴. محمد ایرانزاد
۴۱۵. محمد آسیابانی
۴۱۶. محمد پورعبدالله
۴۱۷. محمد حبیبیان
۴۱٨. محمد حسن شفیعی
۴۱۹. محمد رئوف مرادی
۴۲۰. محمد سردشتی
۴۲۱. محمد سمندری
۴۲۲. محمد صفی‌خانی
۴۲٣. محمد عسگری
۴۲۴. محمد غزنویان
۴۲۵. محمد قره باغی
۴۲۶. محمد محبی
۴۲۷. محمد میزبان
۴۲٨. محمد نقی مرادی
۴۲۹. محمدحسین علمی
۴٣۰. محمدرضا اسکندری
۴٣۱. محمدرضا امیری
۴٣۲. محمدرئوف مرادی
۴٣٣. محمود بیگی
۴٣۴. محمود عسکری
۴٣۵. مرتضی افشاری
۴٣۶. مرتضی سلطانی
۴٣۷. مرجان افتخاری
۴٣٨. مرجان داوودی
۴٣۹. مرسده محسنی
۴۴۰. مریم حکمت شعار
۴۴۱. مریم ملکیان
۴۴۲. مریم وحیدیان
۴۴٣. مریم امانی
۴۴۴. مریم شکری
۴۴۵. مریم محبوب
۴۴۶. مریم محسنی
۴۴۷. مسعود لطفی
۴۴٨. مسعود مقدم
۴۴۹. مصطفا عزیزی
۴۵۰. مصی شرافتی
۴۵۱. معصومه غفارزاده
۴۵۲. معصومه لطفی
۴۵٣. منصوره بهکیش
۴۵۴. منور یوسف پور
۴۵۵. منیره سعیدی کیا
۴۵۶. منیژه حبشی
۴۵۷. منیژه ناظم
۴۵٨. مهتاب قربانی
۴۵۹. مهدخت قربانی
۴۶۰. مهدی قاصد
۴۶۱. مهدی اصلانی
۴۶۲. مهدی توپچی
۴۶٣. مهدی رمضان‌زاده
۴۶۴. مهدی سلیمی
۴۶۵. مهدی صابری
۴۶۶. مهدی ملکان
۴۶۷. مهدی رضایی
۴۶٨. مهدی کشاورز
۴۶۹. مهدی نوابی
۴۷۰. مهران غلامپور
۴۷۱. مهرداد امامی
۴۷۲. مهرداد باباعلی
۴۷٣. مهرداد بنی بایرامی
۴۷۴. مهرداد کریمی‌ها
۴۷۵. مهرزاد دشتبانی
۴۷۶. مهرک کمالی
۴۷۷. مهرگان ملکی
۴۷٨. مهرنوش حیدرزاده
۴۷۹. مهرنوش سعیدی
۴٨۰. مهرنوش فطرت
۴٨۱. مهری عباسی
۴٨۲. مهسا مکارم
۴٨٣. مهسا نادری
۴٨۴. مهناز دقیق‌نیا
۴٨۵. مونا حاجیلاری
۴٨۶. میترا حیدری
۴٨۷. میترا صراف
۴٨٨. میلا مسافر
۴٨۹. میلاد دیلم صالحی
۴۹۰. میلاد هماپور
۴۹۱. مینا سحر
۴۹۲. مینو کیخسروی
۴۹٣. نادر اصغری
۴۹۴. نادر فتورچی
۴۹۵. نازنین اکبری
۴۹۶. ناصر اعتمادی
۴۹۷. ناصر طاهری
۴۹٨. ناصر مهاجر
۴۹۹. ناهید میرحاج
۵۰۰. ناهید خداجو
۵۰۱. نبی صمیمی
۵۰۲. نرگس ایمانی
۵۰٣. نسا نائینی
۵۰۴. نسرین جعفرزاده
۵۰۵. نسیم بنی‌کمالی
۵۰۶. نگین گیتی
۵۰۷. نیلوفر ابطحی
۵۰٨. نیما علوی
۵۰۹. نیما فرازمند
۵۱۰. هادی رحیمی
۵۱۱. هاروی یوسفی
۵۱۲. هانا صالحی
۵۱٣. هانیه مجتهد
۵۱۴. هرمز شریفی
۵۱۵. هما بدیهیان
۵۱۶. هما علیزاده
۵۱۷. هماره روشن
۵۱٨. همایون ایوانی
۵۱۹. همایون حاجی‌خانی
۵۲۰. همایون گدازگر
۵۲۱. هومن نسایی
۵۲۲. هیراد پیربداقی
۵۲٣. هیرش مجیدنیا
۵۲۴. هیمن رسولیان
۵۲۵. هیوا کاکهرش
۵۲۶. واله زمانی
۵۲۷. وحید علیرضا رزازی
۵۲٨. وحید محمدی
۵۲۹. یاده صمدی
۵٣۰. یاسر همتی
۵٣۱. یاشار دارالشفاء
۵٣۲. یحیی دواندری
۵٣٣. یگانه خویی
۵٣۴. یاسمن خوشتیغ
۵٣۵. یوسف صفاری
۵٣۶. یونس تراکمه
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید