اعتراض به احضار محمود بهشتی لنگرودی و علی نجاتی


• بیش از سیصد نفر از معلمان و کارگران و فعالین دانشجوئی با صدور بیانیه مشترکی احضار محمود بهشتی لنگرودی و علی نجاتی را محکوم و خواهان توقف فوری احضار و بازداشت فعالین صنفی شدند ...
برگرفته از سایت اخبار روز
يکشنبه  ۱۲ شهريور ۱٣۹۶ -  ٣ سپتامبر ۲۰۱۷


احضار محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان تهران و علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم و خواهان پایان دادن فوری به چرخه سرکوب و احضار و بازداشت فعالین صنفی هستیم.

در شرایطی که چهار سال از روی کار آمدن دولت روحانی گذشته و در حالیکه هنوز ذره ای گشایش در زندگی ما معلمان و کارگران رخ نداده و هیچیک از مطالبات بر حق ما بر آورده نشده است و توام با چنین وضعیتی، اسماعیل عبدی و محسن عمرانی در طول ماههای گذشته به زندان انداخته شده اند و علی اکبر باغانی و عزیز قاسم زاده را تبعید کرده اند، بار دیگر دور تازه ای از موج احضار و بازداشت فعالین صنفی آغاز شده است و در طول دو ماه گذشته با اعمال فشار بر وثیقه گذاران جعفر عظیم زاده، بازگرداندن رضا شهابی به زندان، صدور حکم علیه رضا مسلمی و قادرزاده و حکم زندان و شلاق علیه شاپور احسانی راد، اعمال فشار بر داوود رضوی و ابراهیم مددی، احضار گروهی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به دادگاه و اینک احضار محمود بهشتی و علی نجاتی به زندان، سیاست اعمال سرکوب گسترده علیه فعالین صنفی به تنها سیاست حاکم در بر خورد به مطالبات بر حق معلمان و کارگران کشور تبدیل شده است.
اتخاذ چنین سیاستی از نظر ما امضا کنندگان این بیانیه در عین حال که بیانگر این است که دولت به جای رسیدگی به مطالبات انباشته و بدیهی معلمان و کارگران، سیاست سرکوب و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر آنها را در پیش گرفته است بلکه همچنین بیانگر این واقعیت است که هنوز هیچ تغییری در این مملکت در عمل به تعهدات قانونی دولت جمهوری اسلامی از قبیل عمل به بند ۴ ماده ۲٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٨ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، اساسنامه سازمان بین‌المللی کار ،مقاوله‌نامه شماره ٨۷ و مقاوله‌نامه شماره ۹٨ سازمان بین‌المللی کار قابل مشاهده نیست.
لذا ما جمعی از فعالین صنفی و مدنی با محکوم کردن احضار محمود بهشتی لنگرودی و علی نجاتی به زندان و با تاکید بر توقف فوری احضار و بازداشت فعالین صنفی، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه و برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی در بند و تحت تعقیب قضائی هستیم و بدینوسیله اعلام میداریم در صورت تداوم چنین سیاستهایی، به ناچار اعتراضات خود را گسترش و با اتکا به حقوق انسانی و قانونی خود به ابزارهای اعتراضی موثرتری متوسل خواهیم شد.

۱-فرشید هکی
۲-داریوش ترکاشوند
٣-فرهاد شیخی
۴-نرگس محمدیان
۵-یدالله باقری
۶-سکینه باقری
۷-میلاد هما پور
٨-نسرین بهمن پور
۹-شهناز هاشمی
۱۰-سعید حق پرست
۱۱-سعید رضایی
۱۲-داود رضوی
۱٣- تهمینه خسروی
۱۴- فاطمه مرادی
۱۵-ناهید فتحعلیان
۱۶-شهین مقامی
۱۷-سوسن رها
۱٨- امیره حسینی
۱۹- پروین محمدی
۲۰- محبوبه فرحزادی
۲۱-جوادلعل محمدی
۲۲- ناهید خداجو
۲٣-جعفرعظیم زاده
۲۴-مهرنوش حید زاده
۲۵-کیومرث سلوکی
۲۶-محمد حسن پوره
۲۷- نسرین جوادی
۲٨-شیدا حقیقی
۲۹-غلامرضا غلامی کندازی
٣۰-حسین شاه پری
٣۱-تقی نور بخش
٣۲- رحمان بیگی
٣٣-محمدعلی زحمتکش
٣۴-مظفر صالح نیا
٣۵-ربابه رضایی
٣۶- علی فروتن
٣۷-علی کامیاب
٣٨-رضا بازوند
٣۹-کیومرث بازوند
۴۰-اصغر کاظمیان
۴۱-رضا رحیمی
۴۲-محمد سوری
۴٣-محسن بازوند
۴۴-ایرج امرایی
۴۵-هرمز امرایی
۴۶-تیمور بازوند
۴۷-تیمورپورحسین
۴٨-شهاب بازوند
۴۹-میراحمد سوری
۵۰-محمدبازوند
۵۱-جمشید امرایی
۵۲-میرشادامرایی
۵٣-فرامرزرحمانی
۵۴-ملک امرایی
۵۵-داراب سوری
۵۶-فرشاد گراوند
۵۷-کاظم سوری
۵٨-عبدالحسین بازوند
۵۹-میر رضا شمسی زاده
۶۰-قدرت پورحسن
۶۱-حسین بابایی
۶۲-اسفندیار دیناروند
۶٣-حسن جمالی
۶۴-حسین امرایی
۶۵-سلیم رومیانی
۶۶-اصلان رومیانی
۶۷-روح انگیز نوشادی مقدم
۶٨-واله زمانی
۶۹-جلیل احمدی
۷۰-محمد حیدری مهر
۷۱-زهرا فیاض
۷۲-محمد رشید مشیر وماهی
۷٣-میلادجنت
۷۴-مهدی حاجی حاجی
۷۵-پیام فتحی
۷۶-هیوا نفش بندی
۷۷-فرح حاتمی
۷٨-فریدون نیکو فرد
۷۹-صغری شرف الدین
٨۰-فاطمه بهمنی
٨۱-محمد کرد
٨۲-بهنام ابراهیم زاده
٨٣-افشین مبارکی
٨۴-مصطفی پوره
٨۵-شیرین احمدی
٨۶-داریوش پویا
٨۷-داود کریمیان
٨٨-مهدی الیاسی
٨۹-آوات یوسفی
۹۰-مهدی قوامی پور
۹۱-مهدی سلیمی
۹۲-ایراندخت خلج بابایی
۹٣-غلامعباس لک
۹۴-شهرام جلیلیان
۹۵-رضا تبریزی
۹۶-فرزاد عابدی شجاع
۹۷-منیژه فروزنده
۹٨-زهرا پور جعفری
۹۹-عزت الله سلیمانی
۱۰۰-حامد فرخ
۱۰۱-بیژن نجفی
۱۰۲-حمید پرویز
۱۰٣-مهناز بهادری
۱۰۴-سینا نوری
۱۰۵-محمد رضا ملکی
۱۰۶-حسن ابراهیمی
۱۰۷-حسین ابراهیم پور
۱۰٨-مانیا اسدی
۱۰۹-سروش دارابی
۱۱۰-محمد مردانی
۱۱۱-صفیه بسیم
۱۱۲-رضا صاحبی
۱۱٣-افسر کریمی
۱۱۴-ژیلا خیر
۱۱۵-شاپور احسانی راد
۱۱۶- سجاد جلیلیان
۱۱۷- علی ترک
۱۱٨- مجید لک
۱۱۹- عظیم جانبزرگی
۱۲۰- ام لنبین لک
۱۲۱-نرگس جانبزرگی
۱۲۲-الهه ورمزیار
۱۲٣-ناهید محمودی
۱۲۴-سید علی میر حسینی
۱۲۵-اسفندیار لک
۱۲۶-علی محمد بیات
۱۲۷-نادر نظری
۱۲٨-امید عظیمی
۱۲۹-کمال نادری
۱٣۰-لیلا سبحانی
۱٣۱-حسینعلی مرادخانی
۱٣۲-حسین مرادیانی
۱٣٣-طاهر قادرزاده
۱٣۴-آرام کیانی پور
۱٣۵-پروین ویسی
۱٣۶-محمد سلیمانزاده
۱٣۷-شبنم بهار فر
۱٣٨-سینا سلمانی
۱٣۹-مرتضی مالکی
۱۴۰-براتعلی گودرزی
۱۴۱-نورالله برخوردار
۱۴۲-رحیم امیری
۱۴٣-یاسمن صحراکار
۱۴۴-صلاح آزادی
۱۴۵-میثم خدایاری
۱۴۶-محمود خسرو بیگی
۱۴۷-کمال کارچانی
۱۴٨-مریم بروجردی
۱۴۹-نور محمد بیرانوند
۱۵۰-اشرف میر نظیری
۱۵۱-بهنام محمدی
۱۵۲-رحمان عابدینی
۱۵٣-قربان علیپور
۱۵۴-مصطفی شوکت
۱۵۵-مصطفی رباطی
۱۵۶-گلاله قربانی
۱۵۷-حیدر قربانی
۱۵٨-حسن قربانی
۱۵۹-الیاس قربانی
۱۶۰-زهرا قربانی
۱۶۱-ادریس قربانی
۱۶۲-ارش محمدی
۱۶٣-عالیه اقدام دوست
۱۶۴- سالار مجیدی
۱۶۵- الهه مفاخری
۱۶۶- یزدان مجیدی
۱۶۷- محمد شهسوار
۱۶٨- آرمین قیم امانی
۱۶۹- مرتضی سیفی
۱۷۰- کوهستان خالدیان
۱۷۱-سید زانیار نوری
۱۷۲-آرمان ساعد پناه
۱۷٣- ایرج سعیدی
۱۷۴- سامان صادقی
۱۷۵- اقبال وزیریان
۱۷۶- فردین سیدی
۱۷۷- پرستو حیدری
۱۷٨- محمد امین مفاخری
۱۷۹- شیرین میر شجاع وحید
۱٨۰- عنایت وثوقی
۱٨۱- مهشید شیخ زاده
۱٨۲- منصوره فرحزادی
۱٨٣- فاطمه فتوگرافی
۱٨۴- منصوره منصور نژاد
۱٨۵- محسن عمرانی
۱٨۶- سهیلا سیاوشی
۱٨۷- پروین توکلی
۱٨٨- علیرضا تیر انداز
۱٨۹- نصرالله تیر انداز
۱۹۰- غلام کوارکوهی
۱۹۱- ایرج کریمی پور
۱۹۲-مسعود حاجیوند
۱۹٣-محمد حسین گودرزی
۱۹۴-محمدرضا میر احمدی
۱۹۵-گلی پوراحمدی
۱۹۶-میرزا رضا میرزاوندی
۱۹۷-معصومه نیک آبادی
۱۹٨-مسلم مجدآبادی
۱۹۹-سیروس محبتی
۲۰۰-گل محمد معصومی
۲۰۱-مقداد لک قاسم آبادی
۲۰۲- علی روزبهانی
۲۰٣- علی نجفی
۲۰۴-حبیب بنافی
۲۰۵- محمد جراحی
۲۰۶- اکبر یزدانی
۲۰۷- جوانمیر مرادی
۲۰٨- حسین آدرگشسب
۲۰۹- مرید سازور
۲۱۰- رحیم بساک
۲۱۱- سید احمد شیثی
۲۱۲- زینب کشوری
۲۱٣- شهناز سگوند
۲۱۴- حسین شاهی زاده
۲۱۵-امید آریایی
۲۱۶-عارف فاتحی ویان
۲۱۷-حسن سعیدی
۲۱٨-ژاله روح زاد
۲۱۹-سعید باقری
۲۲۰ _ احمد براری
۲۲۱_ تحسین مصطفی
۲۲۲-قاسم توکلی
۲۲٣-عبدالرضاخوانساری
۲۲۴-کمال کریوند
۲۲۵-جلال کریوند
۲۲۶-عباس لک
۲۲۷-محمود حسینی
۲۲٨-نادر لک معروفی
۲۲۹-سمیه یعقوبی
۲٣۰-اکرم عسگری
۲٣۱-رضا سیف آبادی
۲٣۲-اکبر گرجیان
۲٣٣-صمد پورمند
۲٣۴-خدایار صادقی
۲٣۵-طیبه خدادادی
۲٣۶.عابد سهرابوندی
۲٣۷-علی سهرابوندی
۲٣٨-علی گراوندی
۲٣۹_ مصلح حسامی
۲۴۰_ مجید کریمی
۲۴۱ _ اقبال رحیمی
۲۴۲_ علی امرایی
۲۴٣_ رضا امرایی
۲۴۴_ کریم امرایی
۲۴۵_ ملا مراد قربانی
۲۴۶_ عبدالکریم صفری
۲۴۷_ محسن بازووند
۲۴٨_ احمد بازووند
۲۴۹_ باقربازووند
۲۵۰_ ناصرعبدی گراوند
۲۵۱_ البرز بازووند
۲۵۲_ محمود حسن زاده
۲۵٣_ عنایت اله حسن زاده
۲۵۴_ کرم بازووند
۲۵۵_ سید کریم رومیانی
۲۵۶_ میرزا رومیانی
۲۵۷_ اسد رومیانی
۲۵٨_ نورکرم سوری
۲۵۹_ شمس الدین سوری
۲۶۰_ باقر حسین زاده
۲۷۰_ علی احمد امرایی
۲۷۱_ سید علی بازووند
۲۷۲_ حمید گراوند
۲۷٣_ بهروز فریدونی
۲۷۴_ شهاب نصیری
۲۷۵_ بساط امرایی
۲۷۶_ علی ترکاشوند
۲۷۷_ شیرعلی بازووند
۲۷٨_ حامد بازووند
۲۷۹_ مینا حیدری
۲٨۰_ معتصم اخرتی
۲٨۱_ سید هاشم خواستار
۲٨۲_ صدقه مالکی فرد
۲٨٣_ حسن رزاقیان
۲٨۴_ اسرین صمدی
۲٨۵_ حامد کهنه پوشی
۲٨۶_ محمود بلورچی
۲٨۷_ سید حسام امینی
۲٨٨_ ستار رادمنش
۲٨۹_ برزان صیادت
۲۹۰_ سیروان اردلان
۲۹۱_ جعفر تراب زاد
۲۹۲_ روزبه نقدی
۲۹٣_ رضا ساکی
۲۹۴_ محمد عباسی
۲۹۵_ علی صفر خانی
۲۹۶_ رقیه کیشانی
۲۹۷_ غلام ساکی
۲۹٨_ علی ترک
۲۹۹_ رقیه کیشانی
٣۰۰_ شاهپور ساکی
٣۰۱_ ایرج جیرانی
٣۰۲_ ابراهیم ساکی
٣۰٣_ توران خدابنده لو
٣۰۴_ محسن حق منش
٣۰۵_عزیز حق جو
٣۰۶_ مریم زیرک
٣۰۷_ مهرنوش حیدرزاده
٣۰٨_ عیسی شریدی
٣۰۹_ مهری احمدزاده
٣۱۰-نادر کرد
٣۱۱_ جمال شریعتی
٣۱۲- سلمان حاتمی
٣۱٣_ شهین حاتمی
٣۱۴_ گلاویژ حاتمی
٣۱۵_زینب معصوم
٣۱۶_اکبر تاردار
٣۱۷_منوچهر امامی
٣۱٨_ قاسم زادسر
٣۱۹_بختیار رنجبریان
٣۲۰_اسماعیل محبی
٣۲۱_هاجر محبی
٣۲۲_ جمیل کریم زاده
٣۲٣-مهرداد ارکیش
٣۲۴-مسعود هروی
٣۲۵-رضا پاپی
٣۲۶-علی شمسی وند
٣۲۷-علی کاهکش
٣۲٨-منیر دهقان
٣۲۹-مسعود محمودوند
٣٣۰-شیوا کلهر
٣٣۱-یداله خدایاری
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید