پیام تسلیت و همدردی مادران پارک لاله


با دردی جان‌کاه و زخمی عمیق در دل، با خبر شدیم که مهرانگیز ریاحی، از خانواده‌های مقاوم خاوران از میان ما رفت و او را در روز تولدش در بهشت زهرا به خاک سپردند.

این زن شجاع و پر توان، از زمان شاه با زندان و شکنجه بیدادگران روبرو شد و رابطه‌اش با خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان دو رژیم برقرار گردید. او به همراه مادر مقاومش از سال 1362 که برادرش نورالدین ریاحی و همسرش طاهره سیداحمدی در اوین تیرباران و در خاوران به خاک داده شدند، پای ثابت همراهی با خانواده‌های دادخواه و حضور در خاوران بودند.

 او را از سال 1364 تا 1367 به زندان انداختند و زیر شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت و تا پایان زندگی آثار شکنجه و شلاق بر کف پاهایش بود. مرگ مادر و خواهر و برادر دیگرش، زخمی دیگر بر دل او نشاند و هر روز در این انتظار بود که پاسخ این همه بی عدالتی را بگیرد و دنیایی دموکراتیک را شاهد باشد، ولی متاسفانه تاب نیاورد و از میان ما رفت.

ما مادران پارک لاله، این غم بزرگ را به مادران و خانواده‌های خاوران و خانواده‌ی داغدار او تسلیت می‌گوییم و با همه‌ی دادخواهان و مبارزان راه آزادی و برابری که راه انسان‌ها را در می نوردند، همراهیم.

باشد تا روزی شاهد پایان بخشیدن به بیداد ستم کاران و دادخواهی ستم دیدگان باشیم.

مادران پارک لاله ایران
21 مرداد 1396
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید