بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از خواستها و مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

• اینک ۱۵ ماه است کارگران بازنشسته، رسمی و قراردادی و روزمزد و نی بر این شرکت برای دریافت هر ریالی از دسترنج زیر خط فقرشان میجنگند ...

برگرفته از سایت اخبار روز
دوشنبه  ۲ مرداد ۱٣۹۶ -  ۲۴ ژوئيه ۲۰۱۷

روزی نیست که خبر اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بر روی رسانه های رسمی و غیر رسمی کشور منتشر نشود. این کارگران ماههاست بطور پی در پی برای دست یابی به بدیهی ترین حقوق انسانی خود دست به اعتصاب و اعتراض میزنند.
شرکت نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران این شرکت نامی بلند و پر آوازه در جنبش کارگری ایران است. اعتراضات و اعتصابات پرشکوه کارگری در این شرکت کشت و صنعت بزرگ سابقه ای طولانی دارد اما آن ستمی که امروز در حق کارگران شاغل و بازنشسته و نی بران این شرکت در جریان است و بطور وقفه ناپذیری ایستادگی و مبارزه آنان را دامن زده است حاصل واگذاری آن به بخش خصوصی و تبدیل آن به جولانگاه کارفرمایانی است که یک مرکز مهم تولیدی را با استقرار دائمی نیروی انتظامی، دوربین گذاری و دادن اختیارات گسترده به مامورین حراست برای برخورد با کارگران، شبیه پادگانی نظامی کرده اند تا با انداختن تسمه بردگی و بندگی بی سابقه بر گرده کارگران این شرکت، قادر به پایمال کردن سیستماتیک بدیهی ترین حقوق انسانی آنان بشوند.
تنها یادآوری گوشه ای از لیست مطالبات فی الحال این کارگران از قبیل سه ماه حقوق معوقه در سالجاری، عدم پرداخت حقوق بهمن و اسفند ماه سال ۹۴ ، عدم پرداخت ٨ ماه بن سال ۹۵ و پاداش سالهای ۹۴ و ۹۵ ، عدم واریز سهم ۴ درصدی کارفرما به حساب تامین اجتماعی جهت تکمیل روند بازنشستگی ۱۲۰ کارگر بازنشسته اسفند ماه سال ۹۵، عدم تصفیه سنوات بازنشستگان سال ۹۴ و عدم اجرای طرح مصوب مجلس برای بازنشستگی کارگران نی بر، گویای پایمال شدن سیستماتیک حقوق انسانی این کارگران و دزدی بی پرده و آشکار کارفرما از سفره های خالی آنان است.
اینک پانزده ماه از واگذاری پر حاشیه این شرکت بزرگ کشت و صنعت با ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب به بخش خصوصی میگذرد. اما حاصل آن برای کارگران این شرکت معظم، چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر و خون دل خوردن بی پایان برای دریافت دسترنج ناچیز ماهیانه، دادن رنج و عذاب به بازنشسته های زجر کشیده آن و تحمیل استرس و اضطراب ناشی از وارد کردن اتهامات امنیتی بر این کارگران و خانواده هایشان بدلیل اعتصاب و تجمع نبوده است.
اینک ۱۵ ماه است کارگران بازنشسته، رسمی و قراردادی و روزمزد و نی بر این شرکت بطور مداوم برای دریافت هر ریالی از دسترنج زیر خط فقرشان میجنگند و بطور مضاعفی متحمل درد و رنج میشوند. آنان بارها با مسئولین استان صحبت کرده اند، هفته ای نبوده است که زیر فشار نیروهای انتظامی و امنیتی و استرس و اضطراب ناشی از احتمال سرکوب و اخراج و بگیر و ببند دست به اعتصاب و تجمع نزنند، دردهایشان را بارها رو به افکار عمومی منتشرکرده و به هر دری زده اند تا بلکه موفق به گذاشتن نقطه پایانی بر ستمگریهای کارفرما و دست یابی به حداقلهایی از حقوق مسلم و قانونی شان بشوند. اما در طول این ۱۵ ماه و تا به اکنون هیچ دردی از دردهای بی شمار آنان مورد توجه و رسیدگی کارفرمای کارخانه و مسئولین استان و کشور واقع نشده است و آنان همچنان با اتکا به اعتصابات و اعتراضات متحدانه خود در حال مبارزه برای دستیابی به مطالبات بر حق شان هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با هشدار به پایمال کردن سیستماتیک بدیهی ترین حقوق انسانی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، هر گونه تبعات غیر قابل جبران ناشی از عدم رسیدگی به خواستهای آنان را متوجه دولت روحانی به عنوان قوه اجرائی کشور میداند و بدینوسیله با حمایت قاطعانه از خواستها و مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و با تاکید بر رسیدگی فوری به خواستهای آنان، مصرانه خواهان رسیدگی به زوایای تردید برانگیز واگذاری این شرکت به بخش خصوصی* و انجام فوری اقدامات لازم برای بازگرداندن آن به بخش دولتی به عنوان یکی از خواستهای اصلی کارگران این شرکت است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – دوم مرداد ماه ۱٣۹۶ 
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید