به بهانه ی ممانعت از برگزاری مراسم ۸ مارس در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی


   برگرفته از سایت اخبار روز

چهارشنبه  ۱٨ اسفند ۱٣۹۵ -  ٨ مارس ۲۰۱۷

به دنبال لغو ناگهانی مراسم روز جهانی زن در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، یادداشت زیر برای نشر در آدرس اخبار روز ارسال شده است:

اعراض و خصومت با مسائل زنان نه امری است بکر و متأخر، که بنیادی به قدمت تاریخ دارد. سکوتی که نباید شکسته شود و احتیالی که نه در مقابله‌ی مستقیم که در فریاد تقدیس و تکریمی است که پیوسته از تمام تریبون‌های رسمی و غیررسمی سر داده می‌شود و مستمسکی است برای به محاق راندن نیمی از اعضای جامعه.
آری! به مسأله‌ی زنان میتوان پرداخت، اما سطحی و سرسری؛ تا آن‌جایی که نه تنها خطری متوجه ساختار مسلط نشود، بلکه اسباب تفنن و تحمیق زنان را نیز محیا کند؛ اما نگاه به ریشه و شالوده و واکاوی بنیادین مسائل موجود تابویی است که نباید شکسته شود.
حدود یک ماه پیش درخواستی جهت برگزاری مراسمی با موضوع تخصصی «اشتغال زنان» در روز جهانی زن به دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ارائه شد. رایزنی‌های اولیه حاکی از موافقت مسئولین دانشکده و شورای نظارت دانشگاه با موضوع برنامه و سخنرانان بود. هماهنگی‌های لازم با سخنرانان برنامه دکتر فریبرز رئیس دانا، منیژه نجم عراقی و دکتر محمد مالجو و میهمانان و مدعوین برنامه انجام شد. بنا بر صحبت‌های شفاهی مسئولین، هیچ منعی برای برگزاری مراسم وجود نداشت. اما فقط یک روز مانده به موعد مقرر و ظاهراً با اشاره‌ی مسئولان حراست دانشگاه اجازه‌ی برگزاری مراسم داده نشد.
بی‌شک این دست‌اندازی‌های اجرایی و موانع ساختاری نه مانعی بر سر راه، که دلیلی محکم بر استواری گام‌های ما و مداومت حرکت تاریخی ماست. قطع‌یقین، این برنامه به زودی با حضور اساتید فوق‌الذکر در محلی دیگر برگزار می‌شود.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید