نه به خشونت بر زنان در سراسر جهان خشونت علیه زنان، نقض قوانین حقوق بشر است!


در سال ۱۹۶۰ خواهران مبارز میرابل به دست ماموران دیکتاتور عصر، رافائل تروجیلو بعد از تجاوز و شکنجه به قتل رسیدنداین سه خواهر به نامهای، پاتری، مینروا و ماریا ترزا میرابل، در منطقه ای اطراف سانتیاگو در جمهوری دومینیکن، همراه با همسران خود در پشتیبانی از گروه (جنبش ۱۴ ژوئنعلیه حکومت دیکتاتوری رافائل تروجیلو مبارزه میکردند.
در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد، بیست و پنجم نوامبر به شکل نمادین به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان برگزیده شد.
به این مناسبت و در اعتراض به نقض حقوق زنان در سراسر جهانفعالان گروه های مختلف زنان طبق روال هر ساله، مراسمی در شهر دورتموند خواهند داشت.
مراسم اول
این برنامه ازطرف شهرداری و دفتر زنان شهر دورتموند برگزار می شود و پرچم زنان طی مراسمی در مقابل شهرداری شهر با شرکت فعالان زنان و مسولان برافراشته خواهد شد.
جمعه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۳ بعد از ظهر مقابل شهرداری شهر دورتموند در میدان صلح

مراسم دوم
گردهمایی و سخنرانیاین برنامه از طرف گروه های مختلف "اتحاد زنان دورتمونددر بزرگداشت زنان مبارز و محکوم کردن خشونت بر زنان در سراسر دنیا انجام خواهد شددر اعتراض به خشونت بر زنان شرکت کنندگان امسال با شمع و شال سیاه یا بنفش شرکت خواهند داشت.
جمعه ۲۵ نوامبر۲۰۱۶، ساعت ۱۷ بعد از ظهرخیابان کاتارینن، بالای پله ها روبروی در اصلی ایستگاه قطاردورتموند

زنده باد همبستگی جهانی برای رفع خشونت بر زنان
حامیان مادران پارک لاله دورتموند
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید