مراسم یادمان بیست و هشتمین سالگرد جان باختگان تابستان ۶۷


بیست و هشت سال از کشتار دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی، بهترین فرزندان سرزمین مان می گذردبیست و هشت سال است که مادران و خانواده ها در قلب هاشان ضجه می زنند و در راه رسیدن به برقراری عدالت، روزها و شب ها را دوره می کنندبیست و هشت سال است که دادخواهان، مادران و خانواده ها با استقامت و بردباری برای بر پا شدن دادگاه های علنی و عادلانه و محاکمه آمران و عاملان تمامی این جنایات در تلاش هستند.
ما حامیان مادران پارک لاله ایراندورتموند، باری دیگر در بیست و هشتمین سالگرد جان باختگان راه آزادی، کشته شدگان تابستان ٦٧، در حمایت از دعوت «جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایرانکلن» و برای جلوگیری از فراموشی فاجعه ملی کشتار سال ۶۷ و در ادامه راه دادخواهی، در کلن گرد هم خواهیم آمد و خاطره همه عاشقان راه آزادی را گرامی خواهیم داشت.
ما حامیان مادران پارک لاله ایراندورتموند، با تاکید همیشگی بر سه خواسته مادران پارک لاله ایران، حذف مجازات اعدام از قوانین جزائی کشور، آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی - عقیدتی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایات صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تشکیل آن می باشیمما هم چنین ادامه کشتارهای دسته جمعی هفته ها و روزهای اخیر توسط حکومت جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده و خواستار رسیدگی تعهدات بین المللی حقوق بشر و استانداردهای بین المللی محاکمه عادلانه زندانیان سیاسی و عادی هستیم.
کشتار دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در دهه ٦٠ و تابستان ٦٧، لکه ننگی است که هرگز، هرگز از دامن شما پاک نخواهد شد!

حامیان مادران پارک لاله ایران دورتموند
شنبه ۳ سپتامبر۲۰۱۶، کلن ساعت ۱۶ بعد از ظهر
WDR، وال رالف پلاتز
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید