ناقض حقوق بشر: محمدعلی رامین


برگرفته از صفحه فیسبوک و سایت عدالت برای ایران


محمدعلی رامین، معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد به دلیل سانسور مطبوعات و داشتن مسئولیت مستقیم در توقیف چند روزنامه و برخورد و بازداشت روزنامه نگاران مرتکب نقض حقوق بشر شده است و باید پاسخگو باشد.

رامین در دولت دهم (محمود احمدی نژاد)، معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و در دوران ۱۳ ماهه تصدی این پست، حکم ۹ لغو امتیاز، ۱۵ توقیف و ۶۱ تذکر کتبی را امضاء کرد. 
سیدمحمد حسینی، وزیر پیشین ارشاد در دولت دهم با وجود برکناری محمدعلی رامین از پست مشاور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «برخورد قاطعانه» او را با مطبوعات ستود. اصحاب مطبوعات، دوران رامین را تاریک‌ترین دوره مطبوعات در ۳۸ سال اخیر می‌دانند. 
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ چهار فروردین هزار و سیصد و نود و یک، هفده مقام ایرانی از جمله محمدعلی رامین را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارای‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.


نام و نام خانوادگی:
محمدعلی رامین
موارد نقض حقوق بشر:

محمدعلی رامین معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد است. رامین به سانسور مطبوعات و داشتن مسئولیت مستقیم در توقیف چند روزنامه و برخورد و بازداشت روزنامه نگاران متهم است.
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۴ فروردین ۱۳۹۱ ٬ هفده مقام ایرانی از جمله محمدعلی رامین را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.[1]


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید