پیام لادن برومند به حرکت سراسری همبستگی با زندانیان سیاسی – عقیدتی در ایران


یاران عزیز،
متأسفانه برایم مقدور نبود که در کنارتان باشم و از نزدیک از «شبکۀ همبستگی برای حقوق بشر در ایران» برای اینکه در سرتاسر جهان پژواک صدای اعتراض زندانیان سیاسی ایران شده اند قدردانی کنم.
زندانیان سیاسی، هرکدام در برابر ظلمی که در ایران حاکم است قد برافراشته اند و هر روز و هر لحظه منافع، آزادی، آسایش، سلامتی و چه بسا جان خود را هزینه می‌کنند. نگاه‌شان، صدای‌شان و اقدام‌شان آیینه جنایات حکومت را در برابر چشمان مسئولان نظام  و افکار عمومی جهان قرار می‌دهد. و به همین دلیل است که سرکوبگران هدفی جز شکستن این آینه ندارند، به این امید واهی که ظلم و جنایات‌شان از سیاهۀ اعمال‌شان پاک شود. حمایت از زندانیان سیاسی حمایت از حقوق همۀ شهروندان ایران است، چرا که هر یک از آنها به دفاع از حقوق مردم‌شان برخاسته اند.
نرگس محمدی اگر امروز در بند است به دلیل آن است که وزیر امور خارجۀ اتحادیۀ  اروپا، کاترین آشتون، را به دیدار مادر ستار بهشتی برد. یا شبی را تا صبح در کنار مادران زندنیان کُرد اهل سنّت گذراند که صرفاً به جرم فعالیت های فرهنگی و عقاید مذهبی شان اعدام شدند. پس دفاع از نرگس محمدی دفاع از حقوق شهروندان بی نام و نشانی است که در سکوت زمانه قربانی ظلم و بی عدالتی می شوند. و قصۀ نرگس، قصۀ همۀ زندانیان سیاسی است. و دفاع از آنها وظیفۀ وجدانی هریک از ما سبک باران ساحل‌هاست.
حکومت در برابر حق گویی فعالان مدنی و سیاسی، راه غلط سرکوب و دروغ را برگزیده است و هدفش انزوای آنها و خاموشی‌شان است، خاموشی که حاصل یأس و نومیدی است. و شما با ایجاد «شبکه همبستگی برای حقوق بشر» این شگرد حکومت را خنثی می‌کنید. به عزیزان در بند پیام می‌دهید که تنها نیستند و مقاومت‌شان بی‌نتیجه نیست چرا که در سرتاسر جهان هم‌وطنان‌شان صدای‌شان را به جهانیان می‌رسانند و سرکوبگران را رسوا می‌کنند. به آنها می‌گویید که هستند یارانی که از درد آنها درد می‌کشند و اگرچه از راه دور، امّا در کنارشان ایستاده اند.
ابتکارتان یاران، پیام دیگری نیز برای سرکوبگران دارد. به آنها می‌گویید که ظلم‌شان عبث است، و هرکجا صدایی را خاموش کنند، صدایی دیگر از گوشه ای دیگر از جهان بلند خواهد شد. به آنها یادآوری می‌کنید، که شما در پی نتیجۀ کار نیستید، آنچه برایتان مهم است اصل کار است: به صدای بلند گفتن حقیقت است. و پیروزی شما وابسته به واکنش آنها نیست، بلکه نتیجۀ فوری اقدامی است اخلاقی و درست.
و امشب من نه تنها به عنوان یک کنشگر حقوق بشر، بلکه به عنوان یک قربانی نیز از اینکه از پا ننشسته اید و از راه دور به شهروندان برجستۀ کشورمان که در بند و در زنجیر به مقاومت برخاسته اند، پیام امید و دوستی و همبستگی می‌دهید از شما سپاسگزارم. تردید ندارم که پیامتان قدرت مقاومت آنها را چند برابر می‌کند.
با مهر و سپاس بسیار
لادن برومند
فعال حقوق بشر و
یکی از بنیانگزاران بنیاد عبدالرحمن برومند
برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران

باریس، 24/07/2016
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید