مادران خواهان آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام در ایران هستند


همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله

حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

برگرفته از سایت عصرنو
چهار شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱ مه ۲۰۱۶
همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار)
مادران خواهان آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام در ایران هستند
شنبه هفتم می، ساعت دو تا سه بعد از ظهر
مادران: کارگران زندانی را آزاد کنید! 

حامیان مادران پارک لاله لندن ، روز شنبه هفتم می، ساعت دو تا سه بعد از ظهر همراه با پلاکات ها و عکس ها.در میدان ترافالگارلندن گرد هم امدند میدان پر بود از جمعیت، مردمانی از سرزمین های گوناگون .
با تاکید بر سه خواسته بحق و مدنی مادران پارک لاله آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو اعدام بطور کلی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات سی و پنج سال گذشته در ایران همچنین آزادی امید کوکبی و حسین رونقی ملکی و نرگس محمدی خواست فوری ماست
زندانیان بیمار باید فورا از امکانات درمانی برخوردار شوند!

حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

Tel: 0044-7952513869
http://supportersmourningmothersiranuk.blogspot.co.uk/
Find us on Face book: mothers. Mourning
http://youtu.be/v3ywNv0YX9g
http://www.youtube.com/watch?v=4fD5q4mPrxM
Email: mourningmothersiranlondon@gmail.com
The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization
حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید