شبکه همبستگی: به مناسبت سفر حسن روحانی رییس جمهور نظام خفقان و سرکوب به اروپا

رئیس جمهور ایران با دادن قول‌هایی مانند دفاع از حقوق شهروندی، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، رفع حصر خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، موفق به کسب آرای مردم گردید. اما او پس از احراز مقام ریاست جمهوری، به وعده‌های دروغین خود نیز، پشت پا زد و نقض آشکار حقوق بشر و افزایش اعدام ها هم چنان در ایران ادامه یافت. 
اکنون که سه سال از عمر دولت روحانی و چند ماه از حل مناقشه هسته ای می گذرد، او با انجام سفرهای اروپایی خود، تلاش می کند سیمای دیگری از حکومت اقتدارگرای حاکم بر ایران را به نمایش بگذارد. از زمان روی کارآمدن حسن روحانی،علیرغم وعده های حقوق بشری او، نه تنها نقض ابتدایی ترین حقوق شهروندی ایرانیان کاهش نیافته است، بلکه سرکوب و دستگیری کارگران، دگراندیشان، هنرمندان و روزنامه نگاران... همچنان ادامه دارد. هنوز آمران و عاملان اسید پاشی به سر و روی زنان ایرانی که کسانی جز مأموران امنیتی جمهوری اسلامی نیستند، شناسایی، دستگیر و محاکمه نشده اند.
در جدید ترین گزارش احمد شهید، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، ضمن برشمردن موارد نقض حقوق بشر، از افزایش چشمگیر اعدام ها در سال گذشته ابراز نگرانی شده و از مسئولان ایران درخواست شده است که زندانیان سیاسی - عقیدتی را آزاد و حقوق همه شهروندان ایرانی، از جمله زنان، هنرمندان، روزنامه نگاران، اقلیت های مذهبی، جنسیتی و قوم های گوناگون کشور را به رسمیت بشناسند.
در آستانه دور دوم سفرهای اروپائی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، ما تلاشگران نهادهای ایرانی مدافع حقوق بشر اعلام می داریم: تعامل با کشورهای خارجی که حسن روحانی طی سه سال گذشته از آن سخن می گوید، تا کنون نتیجه ای غیر از رفع تنگناهای اقتصادی و مالی حکومت اسلامی نداشته است.
هنگامی که حسن روحانی و وزیر امور خارجه اش در سفرهای خود به کشورهای غربی، از جانب خبرنگاران در خصوص وضعیت ناگوار حقوق بشر در ایران، از جمله در باره افزایش شمار اعدام ها، به ویژه اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال، زندانیان سیاسی و عقیدتی مورد پرسش قرار می گیرند، مزّورانه مدعی "استقلال قوه قضائیه" در ایران می شوند و از خود سلب مسئولیت می نمایند.
آنان از پاسخ دادن به پرسش های مشخص خبرنگاران در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران طفره می‌روند و بدین گونه چشم های خود را به عملکردهای قوه قضاییه می بندند و به طور غیر مستقیم، همه جنایت های حکومتی را تأیید می کنند!
ما از کلیه روزنامه نگاران، شخصیت ها و نهادهای طرفدار آزادی و حقوق بشر در اروپا درخواست می نماییم که این بار به حسن روحانی اجازه ندهند تا با سفسطه بازی، از مسئولیت پذیری شخص خود و دولت ایران در برابر پایمال شدن حقوق فردی و اجتماعی شهروندان ایرانی شانه خالی کند
ما کنشگران نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، قطع کامل هر گونه اعدام و پایان دادن به سرکوب دائم آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر در ایران هستیم.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
فروردین ۱۳۹۵

امضاء:
۱ - انجمن همبستگی ایرانیان - دالاس
۲ - انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس
۳ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران/ هامبورگ
۴ - بنیاد اسماعیل خویی
۵ - پیوندسرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران
۶ - جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران - سوئد
۷ - کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس
۸ - حامیان مادران پارک لاله - دورتموند
۹ - حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
۱۰- حامیان مادران پارک لاله - لندن
۱۱- حامیان مادران پارک لاله - فرزنو
۱۲- شبکه همبستگی ملی فرزنو - کالیفرنیا
۱۳- فدراسیون اروپرس
۱۴- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو
۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس
۱۶- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
۱۷- مادران صلح مونترال
۱۸- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران - مونترال
۱۹- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران - نیویورک
۲۰- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران – واشنگتن
۲۱- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران - لوس آنجلس
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید