آزادی آتنا فرقدانی و آتنا دائمی، آزادی نرگس محمدی خواست فوری ماست

مادران پس از گذشت شش سال:

ML-4Juli15-01.jpg آزادی آتنا فرقدانی و آتنا دائمی،
آزادی نرگس محمدی خواست فوری ماست

حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

دوشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۴ - ۰۶ ژوييه ۲۰۱۵


به مناسبت شش سالگی حرکت دادخواهانه مادران در ایران


تجديد پيمان با مادران پارک لاله (مادران عزادار)

شنبه چهارم جولاي، ساعت دو تا سه بعد از ظهر به مناسبت شش سالگی حرکت دادخواهانه مادران در ایران یاران همیشگی مادران پارک لاله در لندن گرد هم آمدند تا بار دیگر با انها تجدید پیمان کنندو هم صدا با انها خواسته های حق خواهانه و مدنی را شان را خواستار شوند

آغاز حرکت اعتراضی مادران عزادار ششم تیرماه ۱۳۸۸ بوداز ان زمان شش سال گذشته است.


مادران :


۱- خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم.


۲- خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.


۳- خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.


ما برای ایجاد محیطی امن، انسانی و به دور از جنگ و خون ریزی و تبعیض و تحقیر تلاش می کنیم
حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان
Tel: 0044-7952513869


http://supportersmourningmothersiranuk.blogspot.co.uk/


Find us on Face book: mothers. Mourning


http://youtu.be/v3ywNv0YX9g


http://www.youtube.com/watch?v=4fD5q4mPrxM


Email: mourningmothersiranlondon@gmail.com


The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization
 حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید