دیدار نوروزی با خانواده حکیمه شکری

برگرفته از فیسبوک شهناز کریم بیگی
دوم فروردین 1394 
امروز بعد از دیدار اقوام به دیدار خانواده حکیمه شکری رفتیم، حکیمه از مادران پارک لاله و از زندانیان زندان قرچک ورامین میباشد ، در روز هایی که آتنا در قرچک سپری میکرد ، حکیمه خواهرانه نگران او بود و با پیگیری و سماجت توانسته بود اجازه بگیرد تا او راببیند و برای دقایقی کنارش باشد ، حکیمه با بی عدالتی ِ تمام از اوین به قرچک منتقل شده است و ماه های پایانی ِ حکم خود را در این زندان میگذراند 
در این دیدار اکرم زینالی مادر سعید زینالی و مادران پارک لاله هم حضور داشتند. 
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید