مستند گزارشی نقض حقوق بهاییان در سال گذشته

aaبرگرفته از سایت شهروندیار
 ۲۰ تیر ۱۳۹۳
این مستند گزارشی کاری از بهنام روغنی است که در سال ۱۳۹۲ در مورد حقوق بهاییان ایران ساخته شده است. در این مستند از تصاویر قبرستان بهاییان ایران که توسط شمیم اتحادی فیلمبرداری شده استفاده شده است. شایان ذکر است شمیم اتحادی به همین اتهام هم اکنون دوران زندان سه ساله خود را می گذراند.


Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید