پشتیبانی و شرکت «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از گردهمایی 8 مه در برابر پارلمان اروپا


به آگاهی هم میهنان عزیز می رسانیم
که گردهمایی هشتم مه در برابر پارلمان اروپا از پشتیبانی و شرکت «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» برخوردار است. یک نماینده فدراسیون در گردهمایی سخنرانی کرده و نماینده دیگری از فدراسیون در هیئتی که با خانم ایزابل دوران معاون پارلمان اروپا ملاقات دارد، شرکت خواهد کرد.

همبستگی برای حقوق بشر در ایران

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید