تسلیت به مادران و خانواده های خاوران و خانواده محترم میلانی
 

با درد و اندوه فراوان خانم منور ایلی پور (مادر میلانی) یکی دیگر از مادران دادخواه خاوران از میان ما رفت. یاد این زن مبارز و خستگی ناپذیر و یار دیرین مادران خاوران همواره بر دل های تمامی دادخواهان باقی خواهد ماند. مادر میلانی یک شنبه دهم فروردین فوت کردند و یازدهم فروردین در قطعه 17 بهشت زهرا در حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شدند.

مادران پارک لاله ایران خود را در این غم بزرگ شریک می داند و به مادران خاوران، خانواده ایلی پور و میلانی تسلیت می گوید.
مباد که پرچم دادخواهی با رفتن این مادران شجاع بر زمین افتد. بر ماست که پرچم دادخواهی را افراشته نگاه داریم تا آن روز که داد جوانان مبارز به خون خفته این مرز و بوم و خانواده های دادخواه آنان را از جلادان بستانیم و راه بازگشت بر جنایت را ببندیم.

یادش زنده و گرامی باد!

مادران پارک لاله ایران
12 فروردین 1393
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید