روز زن مبارک!روز هفده اسفند درایران و هشتم مارس در دنیا روز زن نامگذاری شده است.
پیامی نفرستادم شاید از روی دلتنگی روزهای خاکستری وطن و یا رخوت روزهای سرد زمستانی و یا اخبار دردناک چهار گوشه کشورم.
شاید از بی بضاعتی خودم درنوشتن و فرار کلمات و یا آنچه برسر زنان ایران زمین آمد.
قصه توهین ها و حجاب اجباری و بازداشت به خاطر یک تارمو و محرومیت از تحصیل و حبس و زندان ....
ولی با هر قصه ای که بود زنان و مادران وطن ام با همه تنگناها و فشارها، درگوشه و کنار کشور همراه وهمگام با زنان آزادیخواه جهان مراسم هایی برپا کردند واین روز را جشن گرفتند وهمانند سال های قبل به امید بهتر شدن درسال های آینده.
ومن هم قلم را روی کاغذ سراندم تا بگویم روز زن مبارک!
یکی از مادران پارک لاله
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید