آنروز که بهار فرا رسد


ما برای دیدن بهار
از کوچه پس کوچه های سرد و غم انگیز زمستان گذشتیم
از باغ های خزان زده عبور کردیم
از دشت هایی که آغشته به خون لاله ها بودند


و از شقایق های پرپرشده که باد همراه خود می برد


فقط یک امید دردل های مان بود

و چراغی کم سو در دستان ما
باشد که به بهار رسیم


آنروز که بهار فرا رسد
انوار طلایی خورشید
گرمابخش زمین خواهد شد

و آن روز که دیوها بگریزند
و پرندگان آزادانه در آسمان به پرواز درآیند


نوروز مبارک

یکی از مادران پارک لاله
30  اسفند 1391
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید