با آرزوی جهانی خالی از خشونت !مبارزه با خشونت (حمله به لیبرتی)


ما مادران پارک لاله، حمله به لیبرتی و کشته و مجروح شدن ساکنان آن مکان را حرکتی غیر انسانی دانسته و آن را محکوم می نماییم. 
هم میهنان عزیز، خشونت تمامی ندارد، باید جلوی رشد خشونت و وحشیگری را گرفت. اگر غافل بشویم، تمامی جهان را در بر می گیرد. 
با محکوم کردن گسترده این اعمال وحشیانه، جلوی فجایع غیرانسانی را بگیریم.
یکی از راههای متداول در جهان برای حذف مخالفان، به کارگیری خشونت است، اگر افکار مترقی جهان جلوی این شیوه نادرست نایستند، رشد می کند و گسترده خواهد شد.
به هوش باشیم، می خواهند با خشونت های برنامه ریزی شده افکار جهانیان و ایرانیان را از جنایاتی که در حال وقوع است منحرف کنند. خشونت در هیچ عرصه ای سازنده نبوده و نخواهد بود. خشونت طلبان با خشونت ورزی،  آن را بصورت فرهنگ در می آورند و هر حرکت غیر انسانی را توجیه می کنند. 


تا دیر نشده، با اتحاد و همبستگی، جلوی جلادان آزادی وانسانیت بایستیم و دنیایی عاری از خشونت بسازیم!

مادران پارک لاله 
26/11/91
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید