نسرین ستوده را به خانه بازگردانید!
چرا مسوولان قضایی که وظیفه دادگستری به آنها محول شده است، بر مردمی که قدرت را به آنها تفویض کرده اند، این چنین ظلم و شقاوت روا می دارند؟ تا کی باید شاهد این همه بی عدالتی و وعده های سراپا دروغ این ستم کاران باشیم؟

ای بیدادگران! نسرین ستوده را به آغوش گرم خانواده اش باز گردانید. صبر و شکیبایی مردم هم حد و اندازه دارد.

نسرین ستوده پس از دو سال و چهار ماه به مرخصی آمده و قرار بود این مرخصی تا پایان حکم نسرین برقرار باشد، ولی مسوولان قضایی و امنیتی حتی به گفته خود نیز عمل نکردند.

طبق اطلاعات به دست آمده، ساعت یازده شب دوشنبه دوم بهمن ماه طی احضاریه ای نسرین ستوده را به زندان اوین باز می گردانند. نسرین ستوده که در پی اعتصاب غذای طولانی لاغر و ضعیف شده است، نیاز به استراحت و بازیابی سلامت جسمانی اش دارد. از ساعتی که وی به مرخصی آمده بود، مهمان ها برای دیدار و همدردی با او و دیگر زندانیان دایم در رفت و آمد بودند و هنوز فرزندان اش نتوانسته بودند ساعتی را با او تنها بگذرانند و در خلوت با او راز و نیاز کنند. گویا قصد سفر داشتند که او را به زندان اوین بازمی گردانند.

ما مادران پارک لاله با تاکید بر سه خواسته همیشگی خود؛ لغو مجارات اعدام، محاکمه آمران و عاملان جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی و آزادی تمامی زندانیان سیاسی؛ خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده هستیم.

مادران پارک لاله ایران
سوم بهمن 1391

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید