گزارش گردهمآئی حامیان مادران پارک لاله/ هامبورگجمهوری اسلامی ایران در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه خود در روزهای
اخیرمصمم به اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشد.

هم اکنون احکام اعدام  زانیار و لقمان مرادی  از هموطنان کرد و پنج تن از
اعراب ایرانی بنامهای جابرو مختار آلبوشوکه، هادی راشدی، هاشم شعبانی
نژاد و محمد علی عمودی نژاد در آستانه اجرائی شدن است. این امر موجب
نگرانی خانواده ی آنان و نیز تمامی نیروهای دموکرات گردیده است. این
نگرانی بویژه با توجه به این که در خرداد ماه پنج تن از زندانیان سیاسی عرب
اعدام گشته اند تشدید می گردد.

حامیان مادران پارک لاله / هامبورگ در همصدائی با  بسیاری از فعالین حقوق
بشری و مدنی شهرهای دیگر در اروپا و آمریکا کلیه ایرانیان دموکرات این
شهر را به اعتراض به احکام قتل جوانان وطن فراخواند.

در پی این فراخوان در محل اجتماع همیشگی مادران در مرکز این شهرعده ای از
فعالین حقوق بشری  بصف مادران پیوسته و به پخش اعلامیه ای که به همین
منظور تهیه شده بود در میان  شهروندان  هامبورگی خود پرداختند.


شرکت کنندگان در این گردهمآئی با در دست داشتن عکسهای زندانیان سیاسی و
بویژه محکومین به  اعدام و نیز پلاکارد "نه به  اعدام". توجه عابرین را
به این امر جلب کرده و از آنان در خواست کمک برای جلوگیری از کشته شدن
عمدی این جوانان  که حکم قتل آنان توسط  دادگاه هائی صادر گشته اند که
هیچیک از معیارها و شاخصهای یک دادگاه قانونی و عادلانه را ندارند
می کردند.

این مراسم بمدت یکساعت برگزار گردید.  مادران ایرانی حامیان پارک لاله
/
هامبورگ  و سایر شرکت کنندگان تصمیم خود را مبتی بر ادامه مبارزه برای
نجات جان تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی  یکبار دیگر بیان کردند و همه ی
انسانهای آزاده را به همکاری و همگامی در این ره فرا می خوانند.

شنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۱۳، هامبورگ
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید