گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر ۲۰۱۲

http://madaransolhdortmund.blogspot.de/2012/12/blog-post_9.html


 
گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر ۲۰۱۲ 

همبستگی حامیان مادران پارک لاله دورتموند با جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران/ کلن 

در گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر


حامیان مادران پارک لاله دورتموند در گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر ۲۰۱۲و در دفاع 
از نسرین ستوده و آزادی همه زندانیان سیاسی، تجمع خود را درهمبستگی با جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران روز شنبه ۸ دسامبر در شهر کلن بر گزار کردند .
این مراسم با سخنرانی آقای بیگدلی از طرف جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران/ کلن که

بیست و پنجمین سالروز روز جهانی حقوق بشر را بر گزار می کردند، آغاز شد.  نمایندگان 

گروه های مختلف با صحبت کردن راجع به روز جهانی حقوق بشر و موارد بیشمار نقض 

این قوانین در ایران، برنامه را ادامه دادند.شرکت کنندگان در این برنامه با در دست داشتن عکس های زندانیان سیاسی و جان باختگان 

۳۴ سال گذشته در ایران و کسانی که در خطر اجرای احکام اعدام می باشند، با داشتن شاخه ای 

گل در دست برای نسرین ها و به یاد ستار بهشتی ها، توجه بسیاری از شهروندان را به این 

تجمع جلب نمودند.  


در این تجمع خیابانی به صورت نمادین، تعداد زیادی کفش که صاحبان خود را از دست داده بودند 

و نشانگر تعداد بسیاری از اعدام های اجرا شده در سال ۲۰۱۲و بطور کلی مجازات اعدام ( در سال 

در ایران تعداد ۴۰۰ اعدام ) در ایران بود، روی زمین گذاشته شده بود .


فاطمه رضایی از حامیان مادران پارک لاله دورتموند و عضو  شورای هماهنگی "شبکه همبستگی 

برای حقوق بشر در ایران" ضمن تبریک به نسرین ستوده، مادر مبارز و مقاوم برای رسیدن به 

خواسته بر حق خود و هم چنین با تبریک به همه آزادیخواهان در این همبستگی جهانی برای نجات 

جان نسرین ستوده، که با بر گزاری اکسیون های مختلف در داخل و خارج  کشور و در پارلمان 

اروپا در بروکسل همراه بود، باری دیگر با تاکید بر همبستگی جهانی همه فعالان حقوق بشر برای 

رسیدن به خواسته های داد خواهانه خود، بیانیه "شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران" را به 

مناسبت گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر، خواند.  


حامیان مادران پارک لاله دورتموند درهمبستگی با مادران داد خواه جان باختگان ۳۴ سال گذشته 

در ایران، در این برنامه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی-عقیدتی و 

لغو مجازات اعدام در ایران گشته  و با تاکید مشخص و ابراز نگرانی شدید بر ۴۹ روز اعتصاب 

غذا نسرین ستوده و شرایط بحرانی جسمی و آسیب هایی که به سلامتی ایشان وارد شده است، 

خواستار مرخصی استعلاجی برای رسیدگی های پزشگی فوری برای نسرین ستوده شدند .
زنده باد صلح و آزادی 

حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند

دسامبر ۲۰۱۲
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید