پنج اکتبر روز جهانی معلم، همبستگی با معلمان در بند


حامیان مادران، پارک لاله لندن همبستگی و هم صدائی با "کمپین حمایت از معلمان در بند"

پنج اکتبر مقارن است با روز جهانی معلم، با گرامیداشت یاد و نام فرزاد کمانگر، معلمی که در سال 1385 دستگیر و در سال 1389 اعدام شد ما حامیان مادران، پارک لاله لندن هم صدایی خود را با خانواده های معلمان دربند اعلام می کنیم برخی از معلمان کشور ما به خاطر شرکت در تجمعات صنفی و طرح خواست های صنفی و دموکراسی خواهی شان دربند هستند. به تعدادی ازاین زندانیان حکم اعدام داده اند و این در شرایطی برای معلمان اعمال می شود که اصول 26 و27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عضویت درانجمن های دینی، صنفی وسیاسی را یکی از حقوق اساسی آحاد ملت ایران شناخته و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر نیز که دولت ایران به آنها پیوسته و متعهد اجرای شان شده است، بر این اصول پای می فشارد.

ما حامیان مادران، پارک لاله لندن از تاریخ 8 تا 14 مهر ماه 1391 برابر با 29 سپتامبر تا 5 اکتبر 2012 هم صدا با مادران پارک لاله با صدای رسا می گوئیم پاسخ تاسیس اتحادیه صنفی نیز زندان نیست، وجای معلم در کلاس درس است نه در زندان ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی معلمان در بند هستیم.

 

حامیان مادران، پارک لاله لندن برنامه ماهانه خود را برای اطلاع رسانی از رنج معلمان کشور اختصاص می دهد شاید بتوان از این طریق رنج های معلمان ایرانی را به گوش جهانیان رساند.

Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید